Manglende kolleger og presset vagtplan hos Ambulance Syd: Laveste trivsel blandt regionens ansatte

Medarbejdertilfredsheden hos Ambulance Syd er faldende, viser ny trivselsundersøgelse.

Medarbejderne i Ambulance Syd har den laveste trivsel blandt alle regionens ansatte. Det viser en ny trivselsmåling, som Region Syddanmark har offentliggjort torsdag.

Direktør for Ambulance Syd, Steen Schougaard Christensen, kalder resultatet utilfredsstillende og "noget, vi skal have gjort noget ved".

quote

Dialogen er helt klart det første skridt

Steen Schougaard Christensen, direktør, Ambulance Syd

Største fald i trivsel

I den netop afsluttede medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra regionen har medarbejderne svaret på spørgsmål om trivsel, social kapital, arbejdsopgaver og udvikling og er blandt andet blevet spurgt, om de har mulighed for at udføre deres arbejde effektivt, og om de er tilfredse med deres fremtidsudsigter i arbejdet.

Medarbejderne på sygehusene i regionen, i regionshuset, på socialområdet og i psykiatrien har også besvaret undersøgelsen. I forhold til den sidst gennemførte undersøgelse i 2018 er det hos medarbejderne i Ambulance Syd trivslen er faldet mest.

Resultat fra medarbejderne ved Ambulance Syd

TV 2 Fyn har tidligere på efteråret fortalt om huller i vagtplanen, problemer med at rekruttere folk og stigende sygefravær hos Ambulance Syd.

Faldene tillid til ledelsen

Det er også manglen på medarbejdere, en stigende belastning samt mange afbrudte pauser, direktør for Ambulance Syd, Steen Schougaard Christensen, peger på som årsager til undersøgelsens resultat. Han fortæller samtidig, at stigningen i akutte ture de seneste fire-fem måneder er op mod 30 procent.

Samtidig mener han, at det fra medarbejdernes side ses, som om ledelsen ikke har gjort noget ved de problemer:

- Tilliden til ledelsen er faldet, og det er den, fordi de problemer, der italesættes af vores medarbejdere, ser de ikke, er blevet løst, uddyber han.

I den forbindelse nævner han blandt andet ledelsens fysiske tilstedeværelse har været mindre under corona.

Flere elever og flytning af ture

Ledelsen mødtes med medarbejderrepræsentanter i tirsdags.

Derudover fortæller direktøren, at de er i gang med andre mulige løsninger.

- Vi er ved at kigge på, om man kan fjerne nogle af de ture, der ikke er akutte fra ambulancerne og lægge over i den liggende sygetransporter.

For mod de 20-25 ubesatte stillinger for ambulancereddere, kan der nemlig godt rekrutteres sygetransport-reddere, fortæller han.

Derudover sker der en fordobling i antallet af elever:

- Vi er i gang med at uddanne langt flere elever, end vi tidligere har gjort, siger Steen Schougaard Christensen.

Han vil dog endnu ikke uddybe, hvilke milepæle medarbejderne kan se frem mod.

- Hvis jeg står her og siger, hvad det er, vi kommer til at se de næste tre, seks, ni måneder, så har jeg taget en beslutning, som måske ikke er den rigtige beslutning uden at høre på medarbejderne, siger Steen Schougaard Christensen.

Han fortæller, at ledelsen og medarbejderrepræsentanter mødes den 26. november i tre timer for at gennemgå resultaterne af trivselsundersøgelsen, og at de derefter sætter en dag af til at udvikle handlingsplaner.

- Dialogen er helt klart det første skridt, afslutter direktøren.