Ankestyrelsen giver grønt lys for ny Carl Holst-rapport

Efter der for nylig blev sået tvivl om lovligheden af flere undersøgelser i Carl-Holst-sagen, har Ankestyrelsen nu givet grønt lys for, at det politiske flertal i regionen kan få udarbejdet en ekstern juridisk vurdering, en såkaldt "second opinion".

Region Syddanmark kan lovligt bruge penge på at få eksterne advokater til at undersøge, om der er grundlag for at føre erstatningssag mod den tidligere regionsformand Carl Holst.

Det fremgår af en afgørelse fra Ankestyrelsen, som nu har undersøgt sagen. Det sker efter, at flere eksperter i Radio 24/7 for nylig udtrykte tvivl om det saglige grundlag for nye advokatundersøgelser.

Afgørelsen er et nederlag for regionspolitikeren Holger Gorm fra partiet Nye Borgerlige, som stod bag klagen til Ankestyrelsen, fordi sagen efter hans opfattelse allerede var tilstrækkeligt belyst.

- Vi har vurderet, at der ikke er anledning til at rejse en tilssynssag på baggrund af din henvendelse, skriver Ankestyrelsen til politikeren.

Afgørelsen vækker til gengæld glæde hos det politiske flertal bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten og SF, som har ønsket at få en ekstern juridsk vurdering af chancerne for, at regionen kan vinde en erstatningssag over Carl Holst.

- Afgørelsen er klokkeklar. Sådan som jeg ser situationen nu, bliver det meget svært for regionens jurister at gå imod den melding, som er kommet. Jeg er overbevist om, at sagen nu kører videre, siger Morten Weiss-Pedersen på vegne af den konservative gruppe i regionsrådet. 

Samme meldinger kommer fra SF's Ida Damborg, som kalder sagen princpiel.

- Erstatningssagen skal afgøre, hvad en valgt politiker kan tillade sig gøre i forhold til medarbejdere og offentlige midler, siger Ida Damborg.

Holger Gorm mener dog ikke, at sagen er slut med afgørelsen fra Ankestyrelsen.

- Jeg er sikker på, at der i bedste fald kun kan vindes et latterligt lille beløb ved en erstatningssag. Hvis beløbet ikke står mål med de advokatomkostninger, som er forbundet med at føre hetz mod Carl Holst, og flertallet alligevel vælger at gå videre, vil jeg indbringe sagen for Ankestyrelsen igen, siger Holger Gorm.

Forretningsudvalget i Region Syddanmark har sagen på dagsordenen på næste møde den 16. august.