Borgmestre i opråb: - Lad os sammen hjælpe Lillebælt

Ni borgmestre fra Syd- og Sønderjylland og Fyn har sendt et fælles brev til miljøministeren. De vil have større politisk opmærksomhed på naturen og biodiversiteten i Lillebælt.

Lad os sammen hjælpe Lillebælt. 

Sådan skriver ni borgmestre fra området omkring Lillebælt i et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin (S).

Af de ni borgmestre er der fem fra Syd- og Sønderjylland, som tæller Jacob Bjerregaard (S) fra Fredericia, Hans Peter Geil (V) fra Haderslev, Jørn Pedersen (V) fra Kolding, Thomas Andresen (V) fra Aabenraa og Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S). De har alle skrevet under på et åbent brev til miljøministeren. 

quote

Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

- Borgmestre fra Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg og Ærø Kommuner i åbent brev til miljøministeren.

Et brev, der opfordrer til at gøre noget ved problemerne i Lillebælt. 

- Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde, der må lukke, og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet, skriver borgmestrene i brevet. 

I brevet oplyser de ni borgmestre, at kommunerne allerede har gjort en masse for at hjælpe naturen i det, de kalder 'et af Danmarks vigtigste farvande'. De har søgt penge fra fonde til at genetablere stenrev, plante ålegræs og til at forske.

- Vi gør en stor indsats i at formidle havet og dets værdier til borgerne, så vi øger kendskabet til og ansvarligheden for vores natur. Det er alt sammen tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet - statens ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet.

De resterende fire borgmestre, der har skrevet under på brevet, er fynske borgmestre fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart og Ærø kommuner. 

Naturpakke skal forhandles

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark, hvor 54 procent af området er beskyttet natur. Og af den grund mener borgmestrene, at Lillebælt kræver et ekstra fokus. 

- Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

Brevet til miljøminister Lea Wermelin er også en opfordring til at have fokus på Lillebælt i de kommende politiske forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke. Pakken skal indeholde initiativer, der skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan borgere komme med forslag til den kommende natur- og biodiversitetspakke. Der er lige nu 350 forslag. Hvis du har et forslag, kan du skrive det her.
 

Læs borgmestrenes brev her: