TV der bevæger dig

Borgmestre i opråb: - Lad os sammen hjælpe Lillebælt

Ni borgmestre fra Syd- og Sønderjylland og Fyn har sendt et fælles brev til miljøministeren. De vil have større politisk opmærksomhed på naturen og biodiversiteten i Lillebælt.

Fem borgmestre fra Syd- og Sønderjylland opfordrer i et fælles brev miljøministeren til at give naturen i og omkring Lillebælt mere politisk opmærksomhed. Foto: Sten Bøgild Frandsen

I samarbejde med TV 2/Fyn

Lad os sammen hjælpe Lillebælt. 

Sådan skriver ni borgmestre fra området omkring Lillebælt i et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin (S).

Af de ni borgmestre er der fem fra Syd- og Sønderjylland, som tæller Jacob Bjerregaard (S) fra Fredericia, Hans Peter Geil (V) fra Haderslev, Jørn Pedersen (V) fra Kolding, Thomas Andresen (V) fra Aabenraa og Sønderborg Kommunes borgmester, Erik Lauritzen (S). De har alle skrevet under på et åbent brev til miljøministeren. 

Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

- Borgmestre fra Aabenraa, Assens, Faaborg-Midtfyn, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Sønderborg og Ærø Kommuner i åbent brev til miljøministeren.

Et brev, der opfordrer til at gøre noget ved problemerne i Lillebælt. 

- Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde, der må lukke, og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og det erhverv, som lever af og med bæltet, skriver borgmestrene i brevet. 

Læs også Fiskene dropper Lillebælt: Nu indkalder lystfisker til stormøde

I brevet oplyser de ni borgmestre, at kommunerne allerede har gjort en masse for at hjælpe naturen i det, de kalder 'et af Danmarks vigtigste farvande'. De har søgt penge fra fonde til at genetablere stenrev, plante ålegræs og til at forske.

- Vi gør en stor indsats i at formidle havet og dets værdier til borgerne, så vi øger kendskabet til og ansvarligheden for vores natur. Det er alt sammen tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet - statens ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet.

De resterende fire borgmestre, der har skrevet under på brevet, er fynske borgmestre fra Assens, Faaborg-Midtfyn, Middelfart og Ærø kommuner. 

Naturpakke skal forhandles

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark, hvor 54 procent af området er beskyttet natur. Og af den grund mener borgmestrene, at Lillebælt kræver et ekstra fokus. 

- Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

Læs også Bekymret fisker før stormøde: - Der skal gøres noget nu

Brevet til miljøminister Lea Wermelin er også en opfordring til at have fokus på Lillebælt i de kommende politiske forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke. Pakken skal indeholde initiativer, der skal give biodiversiteten bedre vilkår i Danmark.

På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan borgere komme med forslag til den kommende natur- og biodiversitetspakke. Der er lige nu 350 forslag. Hvis du har et forslag, kan du skrive det her.
 

Læs borgmestrenes brev her:

Kære Lea Wermelin

Opfordring fra Lillebælts borgmestre - Lad os sammen hjælpe Lillebælt

Fra broerne i nord til Kegnæs i syd er der voksende folkelig opmærksomhed på Lillebælts havmiljø. Det er der også hos os. Hos kommunerne, som er bundet sammen af Lillebælt.

Vi håber, at staten, og du som miljøminister, deler denne opmærksomhed, og at du, ligesom os, kan se potentialet og nødvendigheden i at styrke natur og biodiversitet i et af Danmarks vigtigste farvande med den kommende natur- og biodiversitetspakke.

Det kystnære hav har nemlig stor betydning. Både friluftsliv, erhvervsfiskeri, turisme og transport er afhængige af Lillebælt. Den erkendelse har fået en større gruppe borgere til at samle sig i en gruppe kaldet: Hjælp Lillebælt.

Derudover har vi - i kommunerne - selv taget teten og gjort noget for havmiljøet. Vi har søgt fonde til at genetablere stenrev, plante ålegræs og til mere forskning, så vi kan blive klogere på, hvordan vi beskytter bæltet.

Vi gør en stor indsats i at formidle havet og dets værdier til borgerne, så vi øger kendskabet til og ansvarligheden for vores natur. Det er alt sammen tiltag, som ellers ikke er kommunernes ressort, men som vedrører havet - statens ansvarsområde. Vi gør det alligevel, fordi det er nødvendigt med et nyt fokus på havet.

Vi oplever store iltsvind. Døde fisk. Manglende fangst af især torsk og fladfisk. Turbåde, der må lukke, og faldende besøg fra lystfiskere på vores overnatningssteder. Lillebælt, der ellers rummer så meget værdifuld natur og så store ressourcer, er truet. Og det samme er de borgere og de erhverv, som lever af og med bæltet.

Derfor er det bydende nødvendigt med et nyt, bæredygtigt fokus på havet. Havmiljøet og især Lillebælt rummer en stor biodiversitet, som vi i Danmark er forpligtet til at sikre ifølge Biodiversitetskonventionen fra 1993.

I Lillebælt er der specifikt et stort Natura 2000-område, som er rygraden i vores nationale naturindsats. Samtidig skal vi arbejde for FN's verdensmål og sikre social og økonomisk bæredygtighed. Et fælles fokus på Lillebælt fra stat, kommuner, erhverv og borgere kan være et både visionært og godt eksempel for resten af landet - ja hele verden - på, hvordan vi sammen kan forvalte et marint naturområde på en bæredygtig måde.

En bæredygtig forvaltning af Lillebælt skal være baseret på en løbende vurdering af miljøtilstanden og dermed effekten af de iværksatte beskyttelsestiltag. Tiltagene justeres på baggrund af udviklingen af miljøtilstanden. Denne type forvaltning er baseret på kommunikation mellem forvaltere, videnskabsfolk, myndigheder og brugere af økosystemet.

Vi opfordrer nu miljøministeren til at afsætte ressourcer og øge kommunikation mellem de mange aktører. Hvis vi stiller et fælles hold, kan vi sammen undersøge:

  • Hvad problemerne er, og hvilke sammenhænge der er i økosystemet i Lillebælt?
  • Hvordan vi løser problemerne?

Kommunerne er parate til at hjælpe med administration, fundraising, kontakt til frivillige og formidling. Og ikke mindst borgerne er parate til frivilligt at hjælpe til.

Vi håber meget, ministeren er med på denne enestående mulighed for, at vi sammen kan investere i vores og havmiljøets fremtid.

Med venlig hilsen borgmestrene ved Lillebælt

Thomas Andresen, Aabenraa Kommune
​​Søren Steen Andersen, Assens Kommune
Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune
Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
Jørn Pedersen, Kolding Kommune
Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune
Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Ole Wej Petersen, Ærø Kommune

 

Mest sete på tvsyd.dk