Derfor udbetalte Region Syddanmark 31,6 millioner for meget

Misvisende fakturaer og et stort arbejdspres. Det er nogle af forklaringerne på Region Syddanmarks fejlagtige dobbeltudbetaling til BIOS.

I en ny redegørelse forklarer Region Syddanmark nu, hvorfor de fejludbetalte 31,6 mio. kroner for meget til BIOS.

Den primære årsag, til at fejlen opstod, forklarer regionen med, at fakturaer fra BIOS både var misvisende og ikke fremsendt rettidigt.

Regionen afviser, at fejlen blev overset på grund af et dårligt system, idet "det på overordnet niveau er muligt, forholdsvist hurtigt at følge udviklingen i forbruget hen over året". Alligevel er det ikke lykkedes afdelingschefen for sundhedsplanlægning at opdage fejlen. Det kan skyldes, at betalinger fra samtlige ambulanceoperatører, det vil sige både fra Falck, Responce og BIOS, konteres på samme "niveau". Altså afregnes fra samme konto.

At regionen overså de fejlfyldte fakturarer forklarer de ligeledes med, at "BIOS' opstart har øget belastning og kompleksitet i opgaveløsningen", og i forlængelse heraf at det har været nødvendigt at håndtere et betydeligt antal aktindsigter.

Af redegørelsen fra regionen fremgår det desuden, at det var pressen der opdagede fejlen. Men regionen hævder samtidig, at de selv ville have opdaget fejlen på et senere tidspunkt, hvis pressen ikke havde spottet den.

En anden interessant påpegelse i redegørelsen er, at regionen mener, at BIOS sandsynligvis "allerede ville have været gået konkurs i forbindelse med årsskiftet eller førstkommende lønudbetaling efter". BIOS ville altså med stor sandsynlighed allerede have været gået konkurs i januar, hvis ikke Region Syddanmark havde haft rod i deres udbetalinger.