SF og Konservative flirter inden regionsrådsvalg

Et fælles udspil skal markere to af de mindre partier i Region Syddanmark i kampen om stemmerne med Socialdemokratiet og Venstre.

På et fælles pressemøde torsdag fremlagde de to partier - med mange forskellige værdier – intet mindre end 22 fælles punkter, som de både går til valg på – og har tænkt sig at arbejde på efter valget 21. november. 

SF’s Villy Søvndal og de konservatives Morten Weiss-Pedersen havde inviteret på sodavand og kaffe til pressen, så de kunne fortælle om de 22 punkter.

De vil begge forsvare fødeafdelingen på Svendborg sygehus - og generelt hæve rengøringsniveauet på sygehusene. De vil også fusionere Fynbus og Sydtrafik til ét regionalt trafikselskab - og ændre kulturen i Region Syddanmark henimod mere åbenhed og redelighed, end de siger, der var under Carl Holst-tiden.

Uenige om regionernes fremtid

Mange af punkterne tilhører småtingsafdelingen, og mens SF vil bevare regionerne, vil De Konservative arbejde på at afskaffe dem. Så der er store ideologiske forskelle, som da også gør det usandsynligt, at de to partier kunne finde på at pege på hinandens kandidat på valgnatten.

SF er i valgforbund med Socialdemokraterne – De Konservative er det med De Radikale. Men på valgnatten kan mandatfordelingen betyde, at den ene eller den anden af de to kan blive kongemager og pege på den anden – mod at få indflydelse og centrale formandsposter i udvalgene.

Mens Morten Weiss-Pedersen kategorisk afviser dén tanke fra starten, er Villy Søvndal dog mere afventende:

- Man skal ikke drage konklusioner før til sidst på aftenen, siger han.