Der har været problemer siden nytår - og drikkevandet skal stadig koges på Kattegat-ø

En vandprøve fra slutningen af året tydede ellers på, at problemet var løst.

Siden nytårsaftensdag har beboerne på den lille ø Endelave skullet koge deres vand. Den 20. december blev der nemlig fundet et forhøjet kimtal ved 22 grader, som er et tal for, hvor mange bakterier og mikroorganismer der er i en given væske.

En ny vandprøve foretaget den 31. december viste imidlertid, at der ikke længere var et forhøjet kimtal. Der var altså håb for, at beboerne på Endelave igen kunne bruge vandet som normalt, men Styrelsen for Patientsikkerhed opretholdt deres anbefaling om at koge vande før brug.

Og det var en god ide.

En ny vandprøve foretaget den 4. januar viser nemlig igen et forhøjet kimtal i vandet på Endelave.

- Derfor anbefaler Horsens Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed fortsat, at vandet koges før brug, oplyser forsyningsselskabet Samn på deres hjemmeside.

Der bliver udtaget nye drikkevandsprøver mandag den 10. januar, som forventes færdiganalyseret fredag den 14. januar.

- Hvor vi håber, Horsens Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed kan ophæve kogeanbefalingen, skriver Samn.

UV-anlæg sat i drift

Forsyningsselskabet oplyser i samme ombæring, at man har sat et UV-anlæg i drift, der behandler drikkevandet fra vandværket med ultraviolet lys, som kan nedbringe bakterier og mikroorganismer i drikkevandet.

Derudover er der i de foregående dage udført teknisk tilsyn på vandværket, og vandet i beholderen på vandværket er blevet udskiftet, mens man forsøger at finde ud af, hvordan forureningen er opstået.

Har ikke oplevet det før

Direktør i Samn Forsyning, Ole Texel, fortalte tidligere til TV2 ØSTJYLLAND, at der første gang blev målt et forhøjet kimtal på Endelave den 20. december.

Men da en kontrolprøve samme dag ikke viste det samme, foretog forsyningen sig ikke mere.

En test en uge senere, den 27. december, viste dog i begge prøver, at der var et målbart forhøjet kimtal, og disse testresultater landede hos Samn Forsyning fredag morgen.

Noget der ledte til en sjælden anbefaling om at koge sit drikkevand.

- Jeg har ikke oplevet det her før i min tid i Samn Forsyning eller Horsens Vand. Hverken på kimtal, coli, enterokokker og hvad vi ellers måler for. Det er første gang, vi har måttet melde en kogeanbefaling ud, sagde Ole Texel.

Ingen grund til bekymring

Men selvom der nåede at gå 11 dage fra første forhøjede måling til, at der lå en kogeanbefaling fra myndighederne, så skal borgerne på Endelave ikke være bekymrede.

- Kimtal ved 22 grader er ikke sammenligneligt med coliforme bakterier og fækalbakterier. Det er usædvanligt, hvis man bliver syg af det. Det er for at være på den sikre side og for at tage hensyn til de svageste, at Styrelsen for Patientsikkerhed melder det her ud, siger Ole Texel, direktør i Samn Forsyning.

Det understreges, at vandet fortsat kan bruges ukogt til eksempelvis tøjvask og kogning af kartofler.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik bor der 163 personer på Endelave.