En af landets største arbejdspladser: Testcentre har skabt 18.000 nye job

5 procent af de ufaglærte mistede deres job i coronakrisens første måneder. Det er især blandt dem, at testcentrene har hyret ansatte.

Coronavirus har banet vej for et helt nyt arbejdsmarked.

Siden pandemiens start har test- og vaccinecentrene genereret over 18.000 nye jobs.

Det har givet mulighed for, at mange arbejdsløse, herunder de lidt mere end 360.000 danskere, som sidste år meldte sig ledige, har kunnet komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Og den massive testindsats har gjort test- og vaccinecentrene til en af landets største arbejdspladser.

Beskæftigelsen på test- og vaccinecentrene

Skabt jobmuligheder for ufaglærte

Men det er ikke kun personer, der er blevet fyret under krisen, som har fået noget ud af de 18.000 nye jobs.

Danmarks testindsats har også hjulpet med at få flere ufaglærte i arbejde – unge såvel som gamle.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at fem procent af de ufaglærte lønmodtagere mistede jobbet i coronakrisens første måneder. For lønmodtagere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse lå det tal på to procent.