Hvorfor koster diesel nu mere end benzin?

Det er kun sket få gange de seneste tyve år, at diesel er dyrere end benzin. Men snart kan prisen ”stikke fuldstændig af”, vurderer ekspert.

Det har nærmest været en naturlov de seneste årtier: I Danmark koster en liter benzin mere end en liter diesel, og sådan er det.

Men sådan er det bare ikke i øjeblikket.

Allerede i sidste uge lå benzin- og dieselprisen på samme niveau mange steder i landet, og har man skullet tanke i de seneste dage, har man kunnet opleve, at dieslen ligefrem er den dyreste af de to brændstoffer.

- Det er meget usædvanligt. Det er kun tredje gang i det her årtusinde, at diesel er dyrere end benzin, siger Peter Rasmussen, der er brændstofsdirektør og olieekspert hos tankstationskæden Circle K, til TV 2.

Men hvorfor er denne danske naturlov sat ud af spil i øjeblikket? Og hvad kan man forvente af de kommende uger og måneder?

TV 2 har spurgt to eksperter.

Benzin- og dieselprisen i 2022. Kilde: Listepriser fra energiselskabet OK
Benzin- og dieselprisen i 2022. Kilde: Listepriser fra energiselskabet OK
Foto: TV2 Grafik

Historisk dyr diesel

Egentlig er det lidt et dansk særkende, at benzin er billigere end diesel.

- Når dieslen kommer ud af raffinaderiet, vil det typisk være dyrere end benzinen. Men på grund af den afgiftsstruktur vi har i Danmark, vil dieslen nærmest altid være billigere end benzinen, når man står ude ved tankstanderen, forklarer Peter Rasmussen fra Circle K.

Hvad er et raffinaderi?

De færreste tænker måske over det, men fra olien bliver hevet op, til det ender i din bils tank, er det gennem en længere rejse.

Undervejs på denne rejse skal råolien forarbejdes – eller raffineres, som det hedder – så det bliver til et brugbart produkt.

Under raffineringen opvarmes råolien, så de forskellige produkter kan adskilles fra hinanden.

Helt lette produkter som gas flyder op, mens de tungeste typer af olier forbliver nær bunden. De lettere produkter er benzin og flybrændstof, mens de tungere er diesel og smøreolie.

Kilde: DrivkraftDanmark

I øjeblikket er det dog anderledes, og selvom det er ”meget usædvanligt”, er det faktisk anden gang i år, at det sker.

I marts var der således en håndfuld dage, hvor det kostede mere at tanke diesel end benzin.

quote

Vi kan komme til at se nogle dieselpriser, der stikker fuldstændig af

Peter Rasmussen, brændstofsdirektør og olieekspert hos Circle K

Da forskellen var størst, kostede 1 liter diesel op til 40 øre mere end 1 liter benzin, og det samme er tilfældet i øjeblikket.

Dermed er dieslen historisk dyr i forhold til benzinen. Den eneste gang før i år, hvor dieslen var dyrere, var under finanskrisen, og her var forskellen aldrig mere end 20 øre.

Det viser data fra energiselskabet OK, der dagligt opdaterer med såkaldte listepriser.

Pumpe- og listepris

Listeprisen: Den såkaldte officielle pris, som benzinselskaberne udregner hver dag. Listeprisen sættes ved midnat og er udregnet på baggrund af dollarkursen samt prisen på benzin og diesel på det internationale oliemarked

Pumpeprisen: Den pris, som du til enhver tid kan se ude på stationerne. Den kan variere fra tank til tank i løbet af dagen og afhænger blandt andet af den lokale konkurrence.

Kilde: Statoil & Circle K

Disse dage har diesel være dyrere end benzin

Oversigten herunder viser listeprisen for henholdsvis en liter blyfri 95, diesel og hvor meget dyrere én liter diesel er end én liter blyfri 95.

Listepriser fra energiselskabet OK
Listepriser fra energiselskabet OK
Foto: Grafik fra TV2

Det kedelige er blevet dyrt

Ifølge Ole Sloth Hansen, der er råvareanalytiker i Saxo Bank, er der én altovervejende årsag til, at diesel i øjeblikket koster mere end benzin, når man kører ned til tankstationen: De rekordhøje gaspriser, der er på det europæiske marked i øjeblikket.

De samme mekanismer, der har fået inflationen til at stige og fået mange tusinde danskeres gasregning til at eksplodere, rammer nemlig også markedet for brændstof – om end mere indirekte.

- Hvis man har mulighed for det, vil mange bruge en dieselgenerator i stedet for at fyre med gas. Dieslen er dyr i forhold til, hvad vi er vant til, men det er alligevel meget billigere, end hvis man skal bruge naturgas, siger Ole Sloth Hansen.

Når der pludselig bliver brugt mere diesel, end der plejer, bliver der større kamp om de gyldne dråber. På økonomisprog siger man, at efterspørgslen stiger, og hvis der ikke produceres nok, stiger prisen.

quote

Det koster også noget at sende det forbi et raffinaderi

Ole Sloth Hansen, råvareanalytiker i Saxo Bank

Traditionelt har det været lidt af en tommelfingerregel, at diesel- og benzinprisen følger udviklingen på oliemarkedet ganske tæt. Når det bliver dyrere at købe en tønde råolie, kan det ofte mærkes et par dage senere ved tankstanderen, forklarer Ole Sloth Hansen.

Men i øjeblikket er den dynamik sat lidt ud af spil, forklarer råvareanalytikeren.

Han peger i stedet på en faktor, de færreste nok tænker på, når de tanker bilen:

- Prisen på diesel og benzin afhænger dels af prisen på råolie, der bliver til brændstoffet. Men det koster også noget at sende det forbi et raffinaderi. Normalt er det kedeligt, for deres bid eller margin har historisk været ret konstant, men den er steget voldsomt de seneste måneder, siger Ole Sloth Hansen.

Det er derfor, at benzin- og dieselpriserne er væsentligt højere nu end før Ruslands invasion af Ukraine – selvom olieprisen er nogenlunde på samme niveau.

Raffinaderierne tjener mere

Grafen viser raffinaderiernes margin eller andel, som Bloomberg beregner den. Beløbet er deres margin per tønde råolie.

Kilde: Bloomberg
Kilde: Bloomberg
Foto: TV2 Grafik

Priser, der "stikker fuldstændig af"

I slutningen af maj og starten af juni kostede en liter benzin op mod 2,5 kroner mere end en liter diesel.

Men siden er prisforskellen skrumpet og skrumpet, og selvom de to priskurver nu har krydset hinanden, er det ingen garanti for, at vi snart vender tilbage til normalen. Igen er det gasproblemerne, der spøger, fortæller Peter Rasmussen fra Circle K:

- Der er en frygt for, at naturgas bliver en mangelvare, og derfor afsøger virksomheder andre muligheder. I Tyskland bruger man meget russisk naturgas, og hvis de skal skifte til fyringsolie, vil det lægge et enormt pres på dieslen, siger Peter Rasmussen og fortsætter:

- Så vi kan komme til at se nogle dieselpriser, der stikker fuldstændig af, hvis det sker. For mig at se er den nuværende situation egentlig bare de indledende knæbøjninger.