Kommune kæmpede med sygefravær - nu er de danmarksmestre

I Esbjerg har man skaffet 20.000 flere arbejdsdage om året ved at nedbringe sygefraværet. Se sygefraværet for din kommune nederst i artiklen.

"Flere varme hænder til de ældre". 

Det er et tema, som langt størstedelen af landets kandidater til kommunalvalget går til valg på i disse dage.

Men i stedet for at hæve skatterne eller skære på andre områder for at få flere af de såkaldte "varme hænder", skulle politikerne måske se på medarbejdernes sygefravær.

Det har man gjort i Esbjerg Kommune, og det har resulteret i, at kommunen har fået 20.000 flere arbejdsdage på et år.

Det svarer til at have 54 flere medarbejdere på arbejde hver eneste dag året rundt.

Stor forskel på kommunerne

En analyse udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at medarbejdere indenfor social- og sundhedsområdet er syge 15,8 dage om året i gennemsnit.

Men analysen dækker over store forskelle.

Slagelse Kommune har eksempelvis det højeste sygefravær med 22,3 dage per medarbejder om året, mens Esbjerg Kommune har det laveste sygefravær med knap det halve, nemlig 11,3 dage.

Thomas Lund, der er seniorforsker ved Defactum med speciale i sygefravær, ser stort potentiale i at mindske fraværet rundt omkring i kommunerne.

- Der er ingen tvivl om, at de steder, hvor man får nedbragt sygefraværet, vil man kunne mærke det. Det vil batte, for sygefravær er jo dyrt for samfundet, siger Thomas Lund.

En coach og en omsorgssamtale

I Esbjerg er man lykkes med at nedbringe sygefraværet massivt på få år. Det har de blandt andet gjort ved at invitere medarbejderne til omsorgssamtaler, når de er syge. Ved for mange sygedage bliver medarbejderne også tilbudt en coach.

På den måde holder arbejdspladserne systematiske samtaler med alle sygemeldte medarbejdere.

- Vi spørger ind til, hvad vi kan hjælpe med. Det er jo ikke sådan, at vi siger: "Nu skal du komme på arbejde". Nej, det er en venlig forespørgsel: "Er der noget, som din kollega eller din arbejdsplads kan hjælpe dig med?", siger Arne Nikolajsen, der er direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Siden kommunen i 2012 indførte sin fraværspolitik, er sygefraværet på sundhedsområdet faldet fra 15,8 dage om året per medarbejder til landets laveste på 11,3 dage.

Ifølge forsker Thomas Lund er det altafgørende, at alle parter bakker op om at få sænket sygefraværsprocenten.

- Både ledelse og medarbejdere skal bakke op om projektet, ellers har det ingen gang på jorden, siger han.

Offentligt og privat fravær kan ikke sammenlignes

Det er efterhånden velkendt, at de offentligt ansatte har et højere fravær, end man har i det private. Men det skal man ikke regne med, ændrer sig synderligt, understreger Thomas Lund.

- Det vil aldrig blive ligeså lavt i det offentlige på grund af de grupper, der arbejder der. Nogle af de personer, der er i faget, vil bare have en forhøjet risiko for sygefravær, siger forskeren.

Han henviser blandt andet til, at kvinder i statistikkerne normalvis har en del flere sygedage end mænd, og at der i social- og sundhedssektoren er en overvægt af kvinder. Samtidig er der i visse tilfælde en større nedslidning af medarbejderne inden for området.

Man kan slet ikke sammenligne de to sektorer, lyder det:

- Sammenligningen mellem de offentligt ansattes fravær og de privatansattes fravær bør stoppe med det samme, siger forsker Thomas Lund.

Hvis du vil blive klogere på, hvem du skal stemme på til kommunalvalget, så tag kandidattesten her