Opgør med håndværkerfradrag og færre elever i klasserne: Her er hovedpunkterne i ny finanslov

Finansloven er faldet på plads, og her er, hvad der blev plads til.

Finansloven for næste år er forhandlet på plads, og mandag blev aftalen præsenteret på et pressemøde.

Lørdag landede en delaftale på det grønne område, og søndag blev der afsat én millard kroner til at styrke sundhedsvæsenet henover vinteren.

Herunder kan du få et overblik over finansloven.

Slut med håndværkerfradrag

 • Det vil efter nytår være slut med håndværkerfradraget. Partierne bag aftalen er enige om at afskaffe boligjobordningen, som er det officielle navn for håndværkerfradraget.
 • Det vil dog stadig være muligt at trække serviceydelser som rengøring og børnepasning fra i skat.


Coronavinterpakke

 • Der afsættes én millard kroner til at styrke sundhedsvæsenet henover vinteren. Regionerne fordeler pengene, og de kan tilgodese alle personalegrupper i sundhedsvæsenet.
 • Ordningen om "ingen modregning i pension som følge af corona-relateret ekstraindtægt" forlænges til og med 2022. Der afsættes desuden penge til at administrere den ordning.
 • Der afsættes 11,3 millioner kroner i 2022 og 11,8 millioner kroner i 2023 til at nedbringe sagspuklen for ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.


Aftale om grøn energi

 • Der afsættes cirka 1,3 mia. kroner på finansloven til nye grønne initiativer.
 • Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med en halv million ton ved brug af forskellige metoder.
 • Den vedvarende energi udbygges med 2 GW ny havvind frem mod 2030, hvilket svarer til elforbruget i cirka 2 millioner danske husstande.
 • Der etableres en energiø på Bornholm og to nye marine naturnationalparker i Øresund og Lillebælt.
 • Der oprettes en drikkevandsfond med en tilskudspulje til medfinansiering af drikkevandsbeskyttelse og en tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis.


Aftale om fødsler

 • Der afsættes 100 mio. kr. i 2022, 110 mio. kr. i 2023, 115 mio. kr. i 2024 og 150 mio. kr. i 2025 til at styrke tryghed og nærvær før, under og efter fødslen. Midlerne prioriteres med fokus på etablering af rettigheder for fødende samt flere jordemødre.


Gratis tandpleje

 • Gratis tandpleje til 18-21-årige. Der er afsat 102,2 mio. kr. i 2022, 234,2 mio. kr. i 2023, 323 mio. kr. i 2024 og 413 mio. kr. i 2025 til at tilbyde gratis tandpleje for unge via børne- og ungdomstandplejen.
 • En digital tandlægevælger som skal sikre, at man let kan vælge tandlæge ved flytning og ved overgangen fra børne- og ungdomstandplejen til voksentandplejen. Derudover muliggør tandlægevælgeren sammenligning af priser hos forskellige tandlæger, så man lettere kan vælge den billigste tandlæge.


Folkeskoler

 • Der sættes et loft på maks. 26 elever i 0.-2. klasse.
 • Derudover bliver der mulighed for, at børn kan vente et år med at komme i skole, hvis de ikke er klar til at forlade børnehaven.
 • Men det bliver ikke en beslutning, som forældrene kan træffe alene. I stedet vil det være en fælles vurdering, hvor forældrenes ønske bliver inddraget sammen med indstillingen fra pædagoger og kommunen.
 • Læreruddannelsen styrkes med 65 millioner kroner i 2022 og 125 millioner kroner årligt fra 2023 og frem.
 • Fritidsordninger og fritidstilbud tilføres midler på fem områder for sårbare og udsatte børn og unge. Der afsættes 46,8 millioner i 2022 og 123,4 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025.


Handicap

 • Der er afsat i alt 40 mio. kr. i 2022 og 70 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til forbedret offentlig støtte og hjælp for personer med handicap.


Ældrepleje

 • Der er afsat en ramme på 125 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at bidrage til en værdig ældrepleje.

Hvorfor er finansloven vigtig?