Opjusterer prognoser for stormflod: Kan ende med en 100-års-hændelse

Efter stormen Ingolf stiger vandstanden mange steder i de danske farvande, og der er stor risiko for stormflod søndag aften.

Med prognoser på 1,5 til 1,9 meter over normal vandstand er risikoen for en stormflod i kølvandet på stormen Ingolf nu tiltaget i forhold til lørdagens prognoser, og konsekvenserne kan blive større end først antaget.

Vandstanden topper sent søndag aften og natten til mandag i henhold til DMI’s vandstandsprognoser.

Værst ser det ud i Odense Fjord, hvor man forventer cirka 1,9 meter over det normale sidst på aftenen. Sker det, bliver det en såkaldt 100-års-hændelse, som er et beregnet tal for, hvor ofte man i snit burde se sådanne vandstande, og det vil i så fald være den næsthøjeste vandstand man har målt i Odense Fjord.

I store dele af det sydlige Kattegat og i fjordene med mundinger ud til Kattegat forventer man, at vandstanden i aften og i nat overskrider grænsen for en 20-års-hændelse, hvilket er kriteriet for, at man kan erklære det for en stormflod.

Bevæger vi os ind i Roskilde Fjord og Isefjorden, er forventningerne på baggrund af de seneste prognoser, at vandet vil lejre sig omkring 1,5 meter over normalen i Roskilde og 1,6 meter i Holbæk.

Efter stormen Urd målte man den 27. december 2016 1,5 meter i Roskilde, og det gav oversvømmelse flere steder.

Stor usikkerhed på vandstandsprognoser i fjordene

Usikkerheden er dog stor på de beregnede værdier for, hvor højt vandet kommer til at stå inde i de danske fjorde. Typisk er usikkerheden omkring 20 centimeter eller mere, og erfaringsmæssigt kommer højvandet en smule senere end forventet i fjordene.

Til gengæld er prognoserne ofte meget præcise ude ved kysterne mod Kattegat og Østersøen i både den forventede højde og tidspunktet.

Vandet kan ikke slippe væk fra Danmark før i nat

Stormen Ingolf, som gav middelvinde af stormstyrke flere steder ved den jyske vestkyst og ved Røsnæs ud for Kalundborg, har sammen med det langvarige blæsevejr op til presset store mængder vand ind i de indre danske farvande fra Nordsøen, og da det fortsætter med at blæse en strid nordenvind hen over søndagen, fortsætter vandstanden med at stige.

Med vinde fra nord bliver vi presset både fra Kattegat og Østersøen, så vandet er nærmest fanget omkring Fyn og Sjælland, og først i løbet af natten til mandag kan vandet strømme ud mod Nordsøen igen.