Voldsomt fald i nye studerende på velfærdsuddannelser

I alt er 60.034 blevet optaget på en videregående uddannelse.

Antallet af optagne studerende på sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen er samlet set 14 procent mindre i år end i 2019.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse om 2022s optag på de videregående uddannelser.

Faldet bekymrer Uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S), der kalder de fire fag for "rygraden i vores velfærdssamfund":

- Det er dybt bekymrende. Der er allerede nu problemer med at få besat mange af de ledige stillinger på området, så vi har brug for flere nye studerende, siger Jesper Petersen i pressemeddelelsen.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indtil videre offentliggjort udvalgte dele af optagelsestallene for 2022, der omhandler sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og læreruddannelsen samt de naturvidenskabelige STEM-fag, der omfatter IT og ingeniøruddannelserne. Derudover er et overblik over uddannelsesoptaget 2022 blevet offentliggjort.

De fuldstændige tal, oversigten over ledige studiepladser og adgangskvotienter bliver offentliggjort ved midnat onsdag.

Størst fald blandt sygeplejerskestuderende

Ifølge et netop udgivet notat er i alt 11.812 personer blevet optaget på det, ministeriet kalder "de fire store velfærdsuddannelser". Det er 1.929 færre end 2019 og svarer til et fald på 14 procent.

Størst fald har der været på sygeplejerskeuddannelsen, der er gået tilbage med 18 procent. Det er 711 færre optagne sammenlignet med 2019.

Jesper Petersen forklarer blandt andet faldet i ansøgere og optagne sygeplejersker med, at nogle uddannelser anses som finere end andre.

Optagelsen på de fire udvalgte velfærdsuddannelser i og uden for de fire største byerÆndring i procent fra 2019 til 2022
Folkeskolelærer-11
Pædagog-13 
Sygeplejerske-19
Socialrådgiver-8

- Der er en tendens i tiden, der tilsiger, at jo mere akademisk en uddannelse er, jo finere er den. Det ser vi også i år, hvor få specifikke uddannelser i højere grad tiltrækker de unge, siger han.

Faldet i optagne er størst i provinsen: Sammenlignet med 2019 er antallet af optagne på de fire største velfærdsuddannelser faldet med 21 procent uden for de fire største byer, mens antallet af optagne er faldet med 7 procent inden for de fire største byer.

31 procent færre starter på RUC

Der er også registreret et fald for STEM-, it- og ingeniøruddannelserne. Sammenlignet med 2019 falder optaget med henholdsvis 6, 2 og 4 procent.

Faldet for disse uddannelsesgrupper er mindre end det generelle fald i optaget på 9 procent fra 2019 til 2022, skriver ministeriet.

Der er også et stort fald i optagelsen til uddannelserne på Syddansk Universitet, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet.

Der er på de tre institutioner tilsammen optaget 2.192 færre end i 2019 svarende til en tilbagegang på 19 procent. Roskilde Universitet har optaget 31 procent færre, mens Syddansk Universitet optager 19 procent færre.

Rekordoptag i 2020 og 2021

Det var i forvejen forventningen, at ansøgertallet - og dermed optaget - på de videregående uddannelser i 2022 ville være lavere, end det har været de seneste år.

Sidste og forrige år fremrykkede mange nemlig deres uddannelsessøgning, fordi coronanedlukningen betød, at der var få muligheder for at rejse og arbejde.

Knap 80.000 mennesker har ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet søgt ind på en videregående uddannelse i år. I alt er 60.034 blevet optaget på en videregående uddannelse.

Torsdag får ansøgerne svar på, om de er blevet optaget på en eller flere af de videregående uddannelser, de har søgt ind på.