TV der bevæger dig

Fondsbetyrelsen

Fondsbestyrelsen vælges for to år ad gangen og forvalter A/S-kapitalen.

Her er fondsbestyrelsens medlemmer:

 

Peter C. Madsen

Formand, Kolding

Verner Leonhardt

Næstformand, Tønder

Svend Egon Christensen

Vejle

Anders Sørensen

Vejle

Georg Høeg

Fredericia

Ole Jacobsen

Esbjerg

Preben Hansen

Vojens

Borghild Larholm

Vojens

Inge Vad Wodskou

Varde

Fakta

Fondsbestyrelsen udgør aktionæren i TV SYD A/S med en kapital på nominelt en million kroner.

Den sammensættes således:
  • To medlemmer udpeges af Støtteforeningen (normalt Støtteforeningens formand og kasserer).
  • De øvrige syv vælges af repræsentantskabet, så bestyrelsen får en alsidig sammensætning:
  • Gruppen af seer- og lytterorganisationer vælger et medlem.
  • Gruppen af erhvervsfaglige organisationer et medlem.
  • Gruppen af andre folkelige organisationer et medlem.
  • Det samlede repræsentantskab vælger fire bestyrelsesmedlemmer, idet det sikres, at såvel de tidligere Sønderjyllands, Vejle og Ribe amter er repræsenteret i bestyrelsen.