TV der bevæger dig

Fondsbetyrelsen

Fondsbestyrelsen vælges for to år ad gangen og forvalter A/S-kapitalen.

Her er fondsbestyrelsens medlemmer:

Peter C. Madsen, formand, Kolding

 

Verner Leonhardt, næstformand, Tønder

 

Svend Egon Christensen, Vejle

 

Anders Sørensen, Vejle

 

Ingolf Skousen, Vojens

 

Georg Høeg, Fredericia

 

Inge Vad Wodskou, Varde

 

Ole Jacobsen, Esbjerg

Preben Hansen, Vojens

Mailadresser:

Peter C. Madsen
Formand, Kolding

Verner Leonhardt
Næstformand, Tønder

Svend Egon Christensen
Vejle

Anders Sørensen
Vejle

Georg Høeg
Fredericia

Ole Jacobsen
Esbjerg

Preben Hansen
Vojens

Ingolf Skousen
Vojens

Inge Vad Wodskou
Varde

Fakta

Fondsbestyrelsen udgør aktionæren i TV SYD A/S med en kapital på nominelt en million kroner.

Den sammensættes således:
  • To medlemmer udpeges af Støtteforeningen (normalt Støtteforeningens formand og kasserer).
  • De øvrige syv vælges af repræsentantskabet, så bestyrelsen får en alsidig sammensætning:
  • Gruppen af seer- og lytterorganisationer vælger et medlem.
  • Gruppen af erhvervsfaglige organisationer et medlem.
  • Gruppen af andre folkelige organisationer et medlem.
  • Det samlede repræsentantskab vælger fire bestyrelsesmedlemmer, idet det sikres, at såvel de tidligere Sønderjyllands, Vejle og Ribe amter er repræsenteret i bestyrelsen.