TV der bevæger dig

A/S Bestyrelsen

Driftsselskabet A/S TV SYD ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der vælges for fire år af gangen.

 

Medlemmer af A/S TV SYDs bestyrelse fra 1. januar 2017.

Formand

Torben Seldrup
Esbjerg

 

Torben Seldrup, formand Foto: Tais Tullin, TV SYD

 

Medlemmer: 

Peder Juelsgaard Madsen, Kolding.

Bente Thomsen, Tønder.

Marianne Kalb, Løgumkloster.

 

Bente Graae, Ribe. Foto: Tais Tullin, TV SYD

 

Carsten Kortegaard, Vojens. Foto: Tais Tullin, TV SYD

 

Kaj Højgaard, Kolding - medarbejderrepræsentant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens opgaver

Medlemmerne skal have professionel indsigt. De seks medlemmer vælges af bestyrelsen for TV SYD-fonden, som er eneaktionær i selskabet. Det syvende medlem udpeges af medarbejderne på stationen.

Bestyrelsens sammensætning skal være således, at den rummer en række kvalifikationer som medieindsigt, erfaring i økonomisk styring og ledelse samt indsigt i folkeligt og kulturelt arbejde.

Desuden skal der mindst være et medlem med bopæl i hvert af de gamle Ribe, Sønderjyllands og Vejle amter. Ved valget af bestyrelse rådgiver den siddende A/S-bestyrelse fondsbestyrelsen (generalforsamlingen) om kandidaters faglige kvalifikationer.
Den valgte bestyrelse vælger selv sin formand.

Bestyrelsen vigtigste opgave er at ansætte en administrerende direktør for selskabet, sammen med denne forestå ledelsen af selskabet og sørge for en forsvarlig organisation af virksomheden.