TV der bevæger dig

Uddannelse på TV SYD

Drømmer du om at blive journalist eller fotograf? TV SYD giver dig muligheden for en udfordrende og spændende uddannelse.

TV SYD uddanner både fotografer, journalister og tv-tilrettelæggere.

Elever og praktikanter

Teknikeleverne bliver ansat på en 4-årig mesterlærekontrakt, hvor de i løbet af læretiden gennemgår forskellige undervisningsforløb på Medieskolerne i Viborg og praktiske uddannelsesforløb på TV SYD.

Journalistpraktikanterne bliver ansat i 18 måneder på TV SYD.

Praktikforløbet er en del af uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, Syddansk Universitet i Odense eller Roskilde Universitet.

Tv-tilrettelæggerpraktikanterne bliver ansat i 18 måneder.

Praktikforløbet er en del af uddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København.

På TV SYD vil vi gerne sikre høj faglighed blandt kommende journalister og teknikere, og derfor lægger vi stor energi i at sikre et uddannelsesforløb, hvor eleverne og praktikanterne får de nødvendige udfordringer og får lov prøve kræfter med alle relevante opgaver.

Derfor er det krævende at være elev på TV SYD, men udfordringerne er også med til at gøre det sjovt, og som elev eller praktikant på TV SYD får du en masse erfaring.

Lige nu har TV SYD fem journalistpraktikanter, som du er velkommen til at kontakte, hvis du vil vide mere om, hvordan det er at være i praktik på TV SYD.

Stefan Jørgensen: stjo@tvsyd.dk
Diana Hofer: diho@tvsyd.dk
Rikke Stange Laursen: rila@tvsyd.dk
Thor Hedegaard: thhe@tvsyd.dk
Nikolaj Toftgaard Jespersen: nije@tvsyd.dk

 

Uddannelsesplan for journalistpraktikanter på TV SYD

TV SYD vil give dig en professionel og komplet tv-uddannelse, hvor vi vægter at udvikle både faglige og menneskelige kompetencer. TV SYD skal til enhver tid opleves som det klare og rigtige valg.

TV SYDs overordnede strategi har to ben: Muligheder og ansvar.

Vi giver dig muligheden for at arbejde selvstændigt under ansvar efter første måneds introduktionsforløb. Du bliver en del af holdet og indgår altså på lige fod med de øvrige medarbejdere i redaktionen og får på den måde mulighed for at føle det ansvar og pres, der følger med i den daglige produktion af tv-nyheder.

Vi forventer at du tager ansvar for din uddannelse og ikke mindst din dagligdag på TV SYD. Det betyder hårdt arbejde og ejerskab for dine historier. Sammen vil vi udvikle din evne til at se og idéudvikle dine egne historier. Kun din fantasi sætter grænser.

TV SYD består af en bred gruppe af professionelle medarbejdere med forskellige kvaliteter.

På linje med TV SYDs øvrige medarbejdere vil du som praktikant hovedsagligt blive vagtsat til at lave alle slags nyheder, reportager, features og længere produktioner indgår også i forløbet som en del af praktikantens opgaver.

Målet er, at alle praktikanter, der forlader TV SYD, selv skal kunne producere et nyhedsindslag. Det vil sige på egen hånd lave research, optage og redigere et indslag – både nyheder og features – også som VJ. TV SYD tilbyder et oplæringsforløb til begge genrer.

TV SYD tilbyder som udgangspunkt muligheden for, at praktikanten kan arbejde som nyhedsreporter, VJ og featuretilrettelægger. Der kan også blive mulighed for at blive live-reporter. Omfanget af de enkelte dele vil blive aftalt med den enkelte praktikant, og TV SYD forbeholder sig retten til at prioritere på grundlag af praktikantens evne til at lave nyheder.

TV SYDs praktikforløb

Måned 1: ”Føl-måneden”
Praktikanten bliver vagtsat sammen med journalistiske medarbejdere fra TV SYD på nyhedsjournalistiske vagter. Vagtplanen indeholder en kombination af, at praktikanten skal suge til sig, og at praktikanten selv arbejder, mens erfarne kolleger følger med som sikkerhedsnet. Målet er, at praktikanten, inden måneden er slut, har produceret mindst et nyhedsindslag på egen hånd – dog i samarbejde med en fotograf og med en journalistisk kollega på sidelinjen. Der er omfattende speak-træning i løbet af måneden.

Måned 2-3-4: Under kyndig vejledning af vejleder og mentor producerer praktikanten nyhedsindslag af varierende karakter. Til at begynde med er der ekstra fokus på bløde historier, der skal sikre, at praktikanten bliver fortrolig med tv-mediet som journalistisk platform. Fra måned 3 indgår også andre typer af historier i forløbet. I denne periode får praktikanten både muligheden for at eksperimentere og lege med mediet samt lave lidt tungere nyhedsindslag. I måned 4 bliver der fulgt op på praktikantens speak-evner med endnu en omgang speak-træning. Oplæring og vagter på webredaktionen indgår også i de første måneder af praktikforløbet.

Måned 5-6: Praktikanten får oplæring som VJ. Teknisk med brug af Panasonic DV-kamera og AVIDs Newscutter-redigering og journalistisk med et kursus i at fortælle historier som VJ. Praktikanten bliver fortrolig med VJ-genren ved at producere små features. Herefter indgår praktikanten i den daglige bemanding og producerer nyhedsindslag som VJ – det vil sige research, optagelse og redigering af et indslag på samme dag.

Måned 7-8-9-10-11-12: Praktikanten bliver øvet på nyhedsfladen – både som VJ og som reporter med en fotograf. Der vil også kunne indgå featurevagter i denne periode – enten som VJ eller med en fotograf.

Måned 13-14-15-16-17-18: I det sidste halve år samles der op på det, praktikanten har lært de første 12 måneder på TV SYD. Praktikantens kompetencer vurderes, og det aftales, hvad praktikanten primært skal bruge sine kræfter på det sidste halve år på TV SYD. Det er i denne periode, at praktikanten virkelig excellerer som nyhedsreporter, VJ og eventuel som livereporter. Ud over nyhedsvagterne bliver der mulighed for at få en måned eller to til et baggrundsprojekt, feature-serie eller lignende. Der kan også blive mulighed for at prøve kræfter med TV SYD+ som konceptvært eller programtilrettelægger. Praktikanten kan også få et kortere ophold på TV 2-regionernes Christiansborg-redaktion, hvis det ønskes og passer ind i forløbet.

TV SYDs praktikantvejleder

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten under hele opholdet føler sig tryg. Det er praktikantvejlederens ansvar at bidrage til at løse eventuelle konflikter eller problemer i forbindelse med uddannelsesforløbet.
Praktikantvejlederen har sammen med TV SYDs ledende nyhedsredaktør ansvaret for, at praktikanten følger uddannelsesplanen og udvikler sig positivt i henhold til TV SYDs uddannelsesplan.

Praktikantvejlederen deltager også ved ansættelsen af praktikanten.

Under hele uddannelsesforløbet er der afsat en dag om måneden sammen med praktikantvejlederen og de øvrige journalistpraktikanter.

Dagene bliver brugt til dybdegående efterkritik, rejser ud af huset til andre mediearbejdspladser, forskellige kurser eller besøg fra andre medier.

Jakob Schjødt-Pedersen er praktikantvejleder. Du kan skrive til ham på jasc@tvsyd.dk hvis du har spørgsmål.

Du kan også følge ham på Twitter https://twitter.com/tv_jasc

 

TV SYDs efterkritik

TV SYDs redaktører har ansvaret for, at praktikanten ikke efterlades i ”et hul” på dagen. Alt efter behov skal der foregå en løbende efterkritik hen over en nyhedsdag. Nyhedsredaktøren har ansvaret for, at praktikanten modtager efterkritik på processen. Derudover vil der hver aften udkomme en skriftlig efterkritik på dagens flade.

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten herudover får en løbende efterkritik – blandt andet på de månedlige praktikantdage. Efterkritikken skal sikre, at der bliver taget hånd om særlige behov hos den enkelte praktikant. Den samlede efterkritik skal desuden sikre, at der bliver sat fokus på følgende tre faser i nyhedsproduktionen:

• At se historien.
• At få historien hjem.
• At få historien præsenteret på en seværdig måde.

Praktikantvejlederen har ansvaret for, at praktikanten under sit ophold har en god forståelse af, hvordan TV SYD oplever praktikantens udvikling. Programchefen og praktikantvejlederen sørger i fællesskab for at praktikanterne får tilstrækkelig efterkritik.

En vigtig del af dette foregår på praktikantdagene, som holdes én gang om måneden. Halvdelen af disse dage bruges på, at praktikanten får efterkritik fra praktikantvejlederen og de andre praktikanter. Til praktikantdagene er der også besøg af programchefen eller andre fra ledelsen, som giver konkrete eksempler på, hvordan vi laver godt fjernsyn på TV SYD. Der bliver også sat fokus på op- og nedlæg, anslag, interviewteknik og meget andet.

De andre praktikantdage bruges på rejser ud af huset. Vi ser og oplever andre arbejdspladser og spejler den i vores egen hverdag på TV SYD; vi får besøg af andre medievirksomheder; vi er på forskellige kurser.

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er lavet i et samarbejde mellem TV SYDs ledelse, tillidsrepræsentanten og praktikantvejlederen. Uddannelsesplanen har til formål at sikre praktikanten og TV SYD et optimalt udbytte af uddannelsesforløbet.
Praktikantens indsats og udvikling evalueres hver sjette måned på et møde mellem praktikanten, praktikantvejlederen og den ledende nyhedsredaktør. Det første møde finder sted efter seks måneder, hvor praktikantens udvikling og indsatsområder er i fokus. Det andet møde finder sted efter 12 måneder, hvor praktikantens sidste seks måneder er i fokus. Det sidste møde finder sted efter 18 måneder, hvor hele praktikantens uddannelsesperiode evalueres.

Uddannelsesplanen gælder for journalistpraktikanter. Den ledende nyhedsredaktør og praktikantvejlederen har i fællesskab ansvaret for, at uddannelsesplanen bliver gennemført. Praktikantvejlederen har desuden ansvaret for at opdatere uddannelsesplanen minimum hvert andet år. Denne plan er gældende fra maj 2014 til maj 2015.

Uddannelsesplanen gælder for journalistpraktikanter. Programchefen og praktikantvejlederen har i fællesskab ansvaret for, at uddannelsesplanen bliver gennemført. Praktikantvejlederen har desuden ansvaret for at opdatere uddannelsesplanen minimum hvert andet år. Denne plan er gældende fra marts 2013 til marts 2014.