60 SKAT-stillinger flyttes fra Horsens til Ringkøbing

60 stillinger hos SKAT i Horsens flyttes til Ringkøbing med udgangen af 2017. Samlet flytter SKAT dog flere arbejdspladser til Horsens frem mod 2020.

De 60 skattearbejdspladser flyttes fra det østlige til det vestlige Jylland som en del af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser. Her har SKAT overordnet valgt at rokere rundt mellem alle afdelinger - og ikke blot flytte medarbejdere ud fra København.

Det fremgår af SKATs reviderede plan for, hvordan arbejdspladser og opgaver bliver geografisk fordelt frem mod år 2020.

- Vi havde overhovedet ikke set det komme, da vi blev orienteret i går. Der er en trykket stemning blandt mine kolleger, som nu får 124 km. ekstra til arbejde - hver vej, hvis de vil bevare deres nuværende opgaver, siger Ole Brandt, der er tillidsrepræsentant på SKAT i Horsens til TV SYD.

Samlet set tilføres SKAT i Horsens 74 nye arbejdspladser frem mod 2020. De 60 medarbejdere, hvis funktioner flyttes til Ringkøbing, kan søge de nye arbejdsopgaver, der kommer til Horsens.

Ønsker de ikke det, har medarbejderne et valg mellem Ringkøbing eller et farvel til ansættelse i SKAT.

- Det er en ubehagelig domino-effekt, som SKATs rokade får for et stort antal ansatte, siger Ole Brandt, der er tillidsrepræsentant på SKAT i Horsens.