Her er de nye statslige arbejdspladser

Her bringer vi en oversigt over, hvor og hvor mange statslige arbejdspladser, der kommer til Syd- og Sønderjylland.

Statslige arbejdspladser til Syd- og Sønderjylland:

  • Esbjerg: Færdselsstyrelsen til Ribe (65 arbejdspladser), dele af Skat (20), dele af Energistyrelsen (51), dele af Energinet.dk (49), dele af Erhvervsstyrelsen (5).
  • Vejle: Naturstyrelsen til Randbøl (81)
  • Billund: Børnerådet (16)
  • Sønderborg: Natur-erhvervsstyrelsen (370) og dele af Styrelsen for vand- og naturforvaltning (22)
  • Fredericia: dele af Banedanmark (40) og dele  Energinet.dk (7)
  • Haderslev: ATP/Udbetaling Danmarks regionale center. (12)

Der kommer ikke nye statslige arbejdspladser til Hedensted og Horsens Kommuner i Region Midtjylland.