Minister-eftersyn af Augustenborg Slot før udflytning af stats-job

Søndag eftermiddag vil to ministre ved selvsyn se de forhold, der venter 392 statslige ansatte på Augustenborg Slot.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger søndag Augustenborg Slot sammen med Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling. De to Venstre-ministre får følgeskab af  borgmester Erik Lauritzen, (S) Sønderborg Kommune.

Augustenborg Slot skal omdannes til et nyt stort driftscenter for 392 statslige arbejdspladser under Miljø- og Fødevareministeriet.

370 medarbejdere bliver flyttet fra NaturErhvervstyrelsen. Det drejer sig om driftsopgaver med support, tilskud og kontrol. Fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bliver der flyttet 22 medarbejdere fra Miljøministeriets Personale Administration og Tilskud og Projekter. Det sker som et led i regeringens plan om at flytte 3900 statslige arbejdspladser fra København til provinsen.

Derfor blev der også snakket forventninger ved mødet på Augustenborg.

 

 

 

Bygningsstyrelsen forventer, at der skal ske en gennemgående renovering af Augustenborg, inden medarbejderne kan flytte ind. Udflytningen forventes at ske i løbet af 2017.

 Miljø- og Fødevareministeriets styrelser og klagenævn beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere. Allerede i dag er knap 53 procent af disse medarbejdere beskæftiget uden for København. Med regeringens plan når det tal op på 67 procent.