TV der bevæger dig

Minister-eftersyn af Augustenborg Slot før udflytning af stats-job

Søndag eftermiddag vil to ministre ved selvsyn se de forhold, der venter 392 statslige ansatte på Augustenborg Slot.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger søndag Augustenborg Slot sammen med Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling. De to Venstre-ministre får følgeskab af  borgmester Erik Lauritzen, (S) Sønderborg Kommune.

Augustenborg Slot skal omdannes til et nyt stort driftscenter for 392 statslige arbejdspladser under Miljø- og Fødevareministeriet.

370 medarbejdere bliver flyttet fra NaturErhvervstyrelsen. Det drejer sig om driftsopgaver med support, tilskud og kontrol. Fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bliver der flyttet 22 medarbejdere fra Miljøministeriets Personale Administration og Tilskud og Projekter. Det sker som et led i regeringens plan om at flytte 3900 statslige arbejdspladser fra København til provinsen.

Derfor blev der også snakket forventninger ved mødet på Augustenborg.

 

01:06 Luk video

 

Bygningsstyrelsen forventer, at der skal ske en gennemgående renovering af Augustenborg, inden medarbejderne kan flytte ind. Udflytningen forventes at ske i løbet af 2017.

 Miljø- og Fødevareministeriets styrelser og klagenævn beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere. Allerede i dag er knap 53 procent af disse medarbejdere beskæftiget uden for København. Med regeringens plan når det tal op på 67 procent.