Nu slås de første 30 stats-job op på Augustenborg Slot

NaturErhvervstyrelsen har netop offentliggjort et jobopslag, hvor den søger op mod 30 sagsbehandlere, der skal være med til at bygge den nye arbejdsplads på Augustborg Slot.

 

NaturErhvervstyrelsen søger op mod 30 sagsbehandlere, der skal være med til at bygge den nye arbejdsplads op sammen med kolleger, der enten flytter fra København til Sønderjylland eller pendler mellem Augustenborg og nuværende bolig.

Den 1. maj rykker NaturErhvervstyrelsen ind i staldbygningerne på Augustenborg Slot på Als. Op mod 60 medarbejdere fra NaturErhvervstyrelsen vil fra den 1. maj 2016 sidde klar bag skrivebordene i den nye afdeling i Augustenborg. Dermed er flytningen af 390 arbejdspladser fra styrelsens afdeling i København til Sønderjylland godt på vej.

- Vi får en god blanding af nyansatte og erfarne medarbejdere, der kan være pionerer og bygge afdelingen op fra bunden. Jeg er glad for, at erfarne medarbejdere har lyst til at tage med og oplære og undervise nye kolleger, så vi kan sikre høj faglighed og kvalitet i sagsbehandlingen, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) i en pressemeddelelse.

Den første stab af medarbejdere i Augustenborg skal sagsbehandle ansøgninger om landbrugsstøtte. NaturErhvervstyrelsen flytter netop denne opgave allerede til maj, da styrelsen her begynder årets sagsbehandling af de mange nye ansøgninger om landbrugsstøtte. Det er derfor et naturligt tidspunkt at begynde oplæring af nye medarbejdere.

Opbygningen af afdelingen i Augustenborg vil foregå fra maj - og herefter vil arbejdsopgaver blive flyttet, efterhånden som det passer med opgaverne.

 

Så mange jobs flyttes