70 gravsteder bukkede under for vandpres

På Næsbjerg Kirkegård i Varde er omkring 70 gravsteder sunket sammen på grund af det store vandpres fra regn de seneste dage.

Der er omkring 70 gravsteder på Næsbjerg Kirkegård i Varde, som de kommende dage får ekstra meget opmærksomhed fra kirkegårdens personale. På grund af de store mængder vand, som er faldet på Vardeegnen, er gravstederne flere steder på kirkegården nemlig sunket sammen. De kunne ganske enkelt ikke holde til det store pres fra vandet.

- Der stod blank vand på kirkegården, og et par timer efter var der kommet over 100 mm. Og det betyder altså, at jorden sank sammen. Nogle kister er faldet sammen og nogle steder er det bare jorden, der er faldet sammen, fortæller Bjarne Hestbeck, der er formand for menighedsrådet i Næsbjerg og fortsætter:

- At en kiste falder sammen, det er en naturlig ting. Det sker hver uge. Men når der kommer 70 på en gang, så er det en stor opgave.

Menighedsrådet oplyser derfor, at færdslen på kirkegården skal foregå med stor forsigtighed. De oplyser, at man kun må gå midt på stierne, og at man ikke må træde ind på de sunkne gravsteder. Man forventer, at det tager 2-3 uger, før gravstederne er i orden igen.

Du kan her se billeder fra kirkegården og høre Bjarne Hestbeck fortælle om, hvad der er sket (Varighed: 00:37 min.).