Ansager mister 25 arbejdspladser - Tican lukker baconproduktion

Slagteriet Tican fra Thisted lukker sin baconproduktion på Tican Fresh Meat A/S i Ansager. 25 ansatte mister deres job pr.1. oktober.

I en pressemeddelelse oplyser Tican, der i år er blevet købt af den tyske Tönnies-koncern, at de flytter udbeningen samt baconproduktionen til det engelske marked til udlandet. Produktionen flyttes 1. oktober til Tyskland og Storbritannien.

De planlagte ændringer påvirker cirka 80 medarbejdere i Tican, hvoraf cirka 25 er ansat i baconafdelingen på Fresh Meat A/S  i Ansager og  cirka 55 er ansat i udbeningsafdelingen i Thisted. Tican går nu i dialog med medarbejderne om konsekvenserne af ændringerne.

Der er ialt omkring 60 ansatte på på Fresh Meat A/S  i Ansager, hvor der også bl.a. fremstilles pølse-produkter. Tican har også en afdeling i Brørup med omkring 350 ansatte.

Ifølge Tican har slagteriets produktion af bacon i Danmark været for omkostningstung.

 - Medarbejdere og ledelse har kæmpet i årevis for at bevare aktiviteterne i Danmark. Desværre har det været forbundet med stigende vanskeligheder, og andre selskaber har allerede lukket eller flyttet udbeningsaktiviteter og baconproduktion til Storbritannien eller Tyskland. Gennem ganske lang tid har vi overvejet samme løsning, og ændringen i ejerskiftet af Tican har nu gjort det muligt at gennemføre planerne på grund af den eksisterende kapacitet i andre enheder i Tönnies-koncernen, siger Ticans adm. direktør Ove Thejls i pressemeddelelsen.