TV der bevæger dig

Antallet af drukneulykker er styrtdykket

Antallet af badeulykker er styrtdykket siden Rådet for Større Badesikkerhed blev oprettet for 30 år siden. Indsatsen har betydet at antallet af drukneulykker er faldet fra over 70 til 5-10 om året.

02:42

Livreddere og strandnumre langs kysterne har været med til at nedbringe antallet af badeulykker.

1 af 2

I 1982 druknede 77 mennesker ved de danske strande - det taler er de senere år fladet til omkring en håndfuld, dog blev der i 2012 registreret 9 dukneulykker.

I år er der indtil videre kun registreret en enkelt badeulykke med dødelig udgang.

Der er livreddere ved en lang række strande - og i år er sikkerheden blev forøget endnu mere med opsætning af strandnumre langs kysterne.

En hurtig redningsindsats er afhængig af at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

På de danske kyster er der normalt ingen ?rigtig? adresse, og det kan derfor være vanskeligt for en person, der ikke er lokalkendt, at forklare hvor en given ulykke er indtruffet. Men med strandnumre er det problem nu løst.

Redningsberedskabet kender nu den nøjagtige beliggenhed af de strandnumre der hører til deres område. Til hvert strandnummer er defineret en gps-koordinat, såleder at redningsmandskabet kan komme hurtigt til stedet, uanset om de kommer fra landsiden, fra vandet eller fra luften. Skiltene er grønne med et sort nummer på hvid baggrund. Ud over strandnummeret for oven er skiltet forsynet med SOS, telefonsymbol samt 112 nederst.Skiltene placeres på selve stranden samt ved adgangsvejene til stranden.

Rigspolitiet har oprettet et strandnummersystem, der let kan genkendes og huskes af strandens brugere.

Det er politiet i samarbejde med kommunerne, der har tildelt strandnumrene, der består af et bogstav efterfulgt af et trecifret tal.

Bogstavet angiver i hvilken politikreds stranden er beliggende og tallet er et fortløbende nummer, der angiver et bestemt sted på en strand.