TV der bevæger dig

Borgermøde fjernede ikke Hans Verners bekymring

Mere end 200 borgere mødte tirsdag aften op til orienteringsmøde om en stor udvidelse af det militære øvelsesesterræn ved Oksbøl.

Det militære øvelsesterræn ved Oksbøl skal udvides fra 6.000 hektar til 14.000 hektar og strække sig fra Nymindegab til Ho bugt. Det har været kendt siden den 28. februar. Det er Forsvarsministeriet og Natur-, Miljø- og Fødevareministeriet, der har besluttet at øge området.

I aftes blev der holdt orienteringsmøde for de berørte borgere, hvoraf mange er bekymrede for, hvad militærets øgede tilstedeværelse vil få af konsekvenser for naturen, støjgener og turismen.

En af de fremmødte borgere var Hans Verner Frandsen, der bor ved Vejers Strand året rundt - og som på forhånd havde udtrykt sin skepsis.

Læs også Bekymrede borgere: Vi bliver spist af med en orientering

Mødet har ikke gjort ham mindre bekymret.

Jeg har ikke fået større tiltro til, at det ikke får negative konsekvenser for både naturen og os, der bor i området.

Hans Verner Frandsen, beboer, Vejers Strand

- Jeg har ikke fået større tiltro til, at det ikke får negative konsekvenser for både naturen og os, der bor i området. Det kan ikke undgås, når der både komme flere og større øvelser, siger Hans Verner Frandsen til TV SYD.

Hans Verner Frandsen bor ved Vejers Strand året rundt.

Militæret fremlagde på mødet sine planer og ønsker.

- Vi har brug for at kunne bevæge os fra Nymindegab ned gennem området. De større aktiviteter, hvor vi rigtigt larmer, vil fortsat finde sted, der hvor de altid har fundet sted. Nemlig Kallemærsk Hede, sagde oberst Torben Dixen Møller, Oksbøl Kaserne, til TV SYD inden mødet.