TV der bevæger dig

Borgmester om højspændingssag: Mit mål er stadig 100 procent

Energinet konkluderer i ny rapport, at kun op til 15 procent af den 170 kilometer lange højspændingsledning langs Vestkysten kan graves ned.

Der skal sættes 500 elmaster op langs den jyske vestkyst på en strækning på 170 km. Med mindre de i et eller andet omfang kan graves ned. Foto: TV SYD

Modstanderne mod den kommende 400 kilovolt-højspændingsforbindelse langs den jyske vestkyst får ikke opfyldt deres ønske om, at alle 170 km graves ned i jorden.

Det viser en frisk rapport fra det statslige selskab Energinet, der netop er offentliggjort mandag.

Rapporten konkluderer, at kun 26 af de i alt 170 kilometer højspændingsledning kan graves ned. Men det ændrer ikke meget for Vardes borgmester Erik Buhl (V).

- Det er en rigtig trist dag. Mit mål er stadig, at 100 procent skal graves ned i jorden, siger han til TV SYD.

Mit mål er stadig, at 100 procent skal graves ned i jorden.

Erik Buhl (V), borgmester, Varde

Borgmester: Havde håbet på mere

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) tager rapportens konklusion til efterretning, selvom han havde håbet på, at en større del af strækningen kunne graves ned.

- Men nu afventer vi de udenlandske eksperters vurderinger af sagen for at se, om de kommer frem til den samme konklusion eller har en anden opfattelse af de usikkerheder og risici, der ifølge rapporten vil være ved at grave kablet ned på hele strækningen, siger han til TV SYD.

Højspændingsforbindelsen skal gå fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. Det var oprindeligt meningen kun at grave ca. 17 km. ned i jorden - svarende til 10 procent. Rapporten kommer dog modstanderne af projektet lidt i møde ved at konkludere, at det tal kan øges til 26 km svarende til 15 procent af strækningen.

Udenlandske eksperter skal spørges

Energinets ønske om at rejse op til 35 meter høje elmaster har givet mange protester fra lokale borgere og en række politikere. De mener, at de planlagte master vil skæmme naturen og gå ud over huspriserne.

Derfor har energiminister Lars Christian Lilleholt (V) bestilt en undersøgelse fra Energinet. Ministeren har ønsket, at uvildige, eksterne eksperter skal analysere muligheden for, at man i stedet kan grave den 170 kilometer lange højspændingsledning ned.

Udenlandske eksperter skal derfor nu gennemgå Energinets egen analyse.

Fare for elapparater

Energinet konkluderer i sin egen rapport, at en nedgravning af lange strækninger vil “medføre betydelige risici og potentielt kompromittere Danmarks forsyningssikkerhed”.

Det hedder endvidere, at der ved længere nedgravede strækninger er risiko for forvrænget spænding, der i sidste ende kan skade elapparater ude i forbrugernes hjem. Altså fare for, at husholdningsapparater i folks hjem kan tage skade.

Læs også HØJSPÆNDING Maste-modstandere venter med længsel

Mest sete på tvsyd.dk