Brainstorm om besparelser

Danmarks største Brainstorm er foregået i dag. 450 ansatte i Varde Kommune har forsøgt at finde på gode ideer til, hvordan kommunen kan indrettes - så der kan spares 60 mio. kr.

Besparelserne skal først føres ud i lovet om to år. Det bliver tale om struktuelle forandringer.
 
Varde slipper for det store her-og-nu-besparelser. Derfor har kommunen god tid til at bearbejde de mange ideer, som dagen i dag forhåbentlig resulterer i.

En god måde

-Direktionen er blevet pålagt at lave et sparekatalog med forslag til besparelser fra 2012 på i alt 80 mio. kr. Heraf  vil det formentlig vil blive nødvendigt at realisere besparelser for omkring 60 mio. kr., fortæller kommunaldirektør Max Kruse, Varde Kommune. 
 
- Ideen til at lave den store brainstorming stammer fra hovedsamarbejdsudvalget, og jeg synes det er en rigtig god måde at hente ideer til strukturelle besparelser fra alle hjørner af organisationen.

Håber på mindst 25 forslag

Arrangementet sigter mod at få mindst 25 gode forslag, der kan arbejdes videre med. Herudover venter jeg, at vi får yderligere et antal ideer med potentielle muligheder fremover.

Roterer mellem 25 grupper

De mange deltagere opdeles i første omgang i 25 grupper, der efter meget korte idé-møder roterer til en anden gruppe, hvor brainstormingen videreudvikles med nye partnere med nye ideer.

Medarbejderne positive

Også fra medarbejdersiden modtages det utraditionelle projekt positivt:

-Vi synes, det er en spændende måde at gøre de nødvendige ting på. Det er mit indtryk, at alle ansatte vil gå meget positivt ind og bidrage med, hvad der kan være af gode ideer, siger næstformand i kommunens hovedsamarbejdsudvalg, Ulla Rosendahl.