Der bliver stadig flere ørne at se i Danmark

Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat, så der år for år bliver flere af de store fugle at se til Ørnens Dag.

Søndag fra kl. 10-14 står Dansk Ornitologisk Forening endnu en gang for Ørnens Dag. På 21 steder landet over står  kompetente fuglefolk klar til at vil fortælle om - og forhåbentlig fremvise - de store vingefang.

I TV SYDs område er der arrangementer i Ballum, Slivsø, Filsø og Fagerlien ved Fredericia.

I 100 år var den udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives den, og hvert år får flere par flere unger på vingerne. Danmarks ynglebestand af havørne vokser fortsat. I 2015 blev der fundet 11 nye havørnepar i forhold til ynglesæsonen 2014, så nu er der mindst 72 ynglende havørnepar i Danmark. De fik i alt 94 unger på vingerne.