TV der bevæger dig

Dræber-goplen er her igen

Årets første indberetning om dræber-goplen er kommet. Ribbegoplen blev observeret og fotograferet den 30. marts 2013 på stranden udfor Kærgård Klitplantage og ved Børsmose Strand.

Dræber-gopler - det lyder, som en alvorlig sag, men den er udskadelig for mennesker.

Dyrene var op til 2 cm lange, i fin stand og lyste livligt ved berøring. Dræber-goplen, der bærer det latinske navn Mnemiopsis leidyi, er en invasiv art, der er hjemmehørende langs Nordamerikas østkyst.

Helt uskadelig

Goplen kom til Europa med skibes ballastvand. Til trods for navnet er arten på ingen måde skadelig for mennesker. Den er ikke giftig, og den brænder ikke.

Navnet blev i sin tid opfundet af medierne, fordi man i første omgang mente, at den kunne være årsag til en fiskerimæssig katastrofe i Sortehavet.

Store sværme

Ribbegoplen blev første gang observeret i Danmark i 2005.

- Dræber-goplen har svært ved at overleve kolde vintre, og bestandene i de indre danske farvande synes delvist afhængige af nye invasioner fra Nordsøen via Limfjorden. Her kan den hen over sommeren og efteråret optræde talrigt, til tider i store sværme, og den spredes herfra videre til Kattegat og de øvrige indre danske farvande, siger Ole S. Tendal fra Statens Naturhistoriske Museum.