Enorme mængder sand sikrer sommerhusejere bedre nattesøvn

Borgerne i Blåvand er glade for tiltaget. For sandfodringen af stranden betyder, at deres sommerhuse bliver bedre sikret mod oversvømmelse.

Man kan høre det komme inde i det store rør. Så kommer det væltende ud. Et vandfald med sand. Et sandfald fristes man til at sige. Men det hedder retteligt en sandfodring.

To mænd er godt tilfredse med sandfordringen. Det er to repræsentanter fra Blåvand Grundejerforening Peder Fuglsig og Hugo Petersen.

- På den her måde bliver vores sommerhuse sikrede mod en oversvømmelse. Det giver os en bedre nattesøvn, siger Peder Fuglsig.

quote

For 15 år siden var der helt åbent her efter en storm, så der var frit udsyn fra husene ud til havet

Hugo Petersen, sommerhusejer og bestyrelsesmedlem Blåvand Grundejerforening

Han har oplevet , at storm og bølger rev store dele af digerne væk.
Han har oplevet , at storm og bølger rev store dele af digerne væk.
Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Bedre nattesøvn

Stranden her ved Blåvand mister hvert år mellem en halv til to meter af sin livvidde. Det gør stranden mindre kompakt. Så kommer der en storm af de mere slagkraftige, så risikerer vandet at bryde gennem digerne - og oversvømme de huse, der ellers ligger beskyttet af digerne.

- Så nu fylder vi på med sand for at kompensere for det tab, der naturligt sker med tiden her. Vi fylder faktisk så meget sand på, at vi kompenserer fuldstændigt for, hvor meget havet har taget, siger kysttekniker i Kystdirektoratet Henrik Vinge. 

Sandfordringen sker på denne strækning ved Blåvand (Oksby)
Sandfordringen sker på denne strækning ved Blåvand (Oksby)

Mere sand sikrer bedre diger 

275.000 kubikmeter. Så meget er ved at blive pumpet op og ind på stranden ved Blåvand. Det sker ved, at en sandsuger omkring 10 kilometer fra kysten pumper sandet op. Det sejler tæt på kysten og så pumpes sandet - med vand - ind på stranden gennem en rørledning, der ligger på havbunden. 

Sandet gør ikke bare stranden mere modstandsdygtig. Klitterne bliver det også. 

De to fra Blåvand Grundejerforening har begge oplevet, at storm og havets bølger har revet store dele af digerne ud i havet.

- For 15 år siden var der helt åbent her efter en storm, så der var frit udsyn fra husene ud til havet, siger Hugo Petersen og peger på digerne bag sig.   

Sandet forsvinder

Strækningen fra Ishuset ved Blåvandshuk Fyr i vest til Høfde 10a i øst er en erosionskyst. Det betyder, at der føres mere sand væk fra kysten, end der kommer tilbage. Kysten rykker derfor i gennemsnit mellem en halv og to meter tilbage hvert år, hvis der ikke sandfodres. 

Kig bare - på lidt afstand 

Strandfodringen er et led i en fælles aftale mellem Varde Kommune og staten for 2020-2024, hvor det er Kystdirektoratet, der står for projektet.

- Med sandfodringen de kommende måneder bliver vores sårbare kyststrækning stærkere, så vi undgår, at klitterne skyller i havet samtidig med, at området beskyttes mod oversvømmelser ved stormflod. Vi skal aktivt værne om vores unikke vestkystnatur, og det gør vi med denne aftale med Kystdirektoratet, siger Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik (V).

Kysttekniker i Kystdirektoratet, Henrik Vinge, siger, at nu kommer stranden tilbage til sin "naturlige" bredde.
Kysttekniker i Kystdirektoratet, Henrik Vinge, siger, at nu kommer stranden tilbage til sin "naturlige" bredde.
Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Der er ikke spærret for adgang til stranden under sandfodringen, men man skal være ekstra opmærksom, hvis man bevæger sig i området, når entreprenørmaskinerne arbejder. Kystdirektoratets opfordring er derfor, at man finder et godt udkigspunkt på sikker afstand. Det er nemlig et særsyn, når sandet vælter ind som et vandfald under sandfodringen.

Kystdirektoratet regner med at være færdig med arbejdet i starten af marts.