Fagforening: Lukning af mejeri ingen overraskelse

Arla lukker smørmejeri i Varde. Men fagforeningen NNF understreger, at det først sker om godt to år. Det giver en bedre mulighed for at hjælper de medarbejdere, der riskerer at blive arbejdsløse, siger fagforeningen.

- Det er naturligvis trist for de medarbejdere, det går ud over. Men det kommer jo ikke overraskende for os, og når det nu skal være, så er det jo godt, det meddeles i så god tid, så vi har god mulighed for at tage hånd om de berørte medarbejdere, siger forbundssekretær Poul Erik Faarkrog fra Fødevareforbundet NNF.
 
Han er med i det forhandlingsudvalg, som skal drøfte lukningen og konsekvenserne af den for de 45 medarbejdere, det omfatter. Heraf er 25 medlemmer af NNF.