TV der bevæger dig

Falsk alarm om fugleinfluenza

I sidste måned med der fundet fugleinfluenza i en gråand, der var skudt ved Varde. Men nu tyder det på, at der var tale om en fejl, så det var falsk alarm.

Anden blev undersøgt som led i den rutinemæssige overvågning af fugleinfluenza i vilde fugle. Og der blev fundet "højpatogen fugleinfluenza type H7" i gråanden, som var skudt i et vådområde nær Varde.

Senere er der blevet analyseret prøver hos både EUs referencelaboratorium for fugleinfluenza og på DTU, Veterinærinstituttet. Det skyldes, at der kun er fundet en ringe mængde generisk materiale i prøven.

Og det er ikke lykkedes at påvise levende virus i prøverne på begge laboratorier. Den konstatering har siden været drøftet med eksperter og EU-kommissionen, noterer Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

På baggrund heraf har Fødevarestyrelsen besluttet, at påvisningen af højpatogen fugleinfluenza type H7 i gråanden ikke kan bekræftes som et fund. Altså som en falsk alarm.