Flere penge til udvikling af kyst-turisme

Vækstpakke 2014 indeholder flere initiativer til øget dansk turisme, der skal forbedre vilkårene for dansk turisme. og skabe flere jobs ved særligt kyst- og naturturisme, som skal få især de tyske turister tilbage til de danske sommerhusområder.

I mange lokalsamfund i de danske yderområder og kystområder udgør turismen en betydelig andel af indtægtsgrundlaget. Disse områder er derfor hårdt ramt af det fald i antallet af udenlandske turister, som Danmark har oplevet de seneste 10 år.

Der afsættes på denne baggrund 10 millioner kroner årligt i perioden 2016-17 til VisitDenmark med henblik på at styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i Tyskland.

Venstres turistordfører Hans Chr. Thoning, der valgt i Varde-kredsen glæder sig over aftalen:

- Jeg har i lang tid sagt, at dansk turisme har brug for bedre rammevilkår, da det er den eneste måde, vi kan forløse det vækstpotentiale, som branchen besidder. I lang tid har reglerne for hotelmoms stillet de danske hoteller dårligere i forhold til landene omkring os. Derfor er det positivt, at vi nu har landet en aftale, der forbedrer turisterhvervets konkurrenceevne, siger Hans Chr. Thoning.