TV der bevæger dig

Folk forvilder sig ind i skydeområde: Nye master skal advare om militærøvelser

Hver dag må vagter afvise folk, der har forvildet sig ind i øvelsesterrænet ved Oksbøl, når der skydes med skarpt. Men et fornyet advarselssystem skal imødekomme problemet.

Når ballonen på masterne er oppe, skydes der med skarpt i øvelsesterrænet. Foto: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Alt for ofte forvilder intetanende folk sig ind i afspærringsområdet ved skyde- og øvelsesterrænet ved Oksbøl, når Forsvaret holder øvelse.

Det gamle system til at advare om øvelser er forældet.

Derfor er Forsvaret i gang med at opstille nye advarselsmaster, der ved hjælp af røde balloner og lys skal advare om øvelser i det såkaldte 'afspærringsområde', hvor man må færdes frit, når der ikke er øvelse.

Med det nye system håber Forsvaret, at man kan forhindre, at der kommer ubudne gæster, når der skydes med skarpt. Både fordi der bliver flere af masterne, og fordi de bliver større og dermed mere synlige.

- Med det nye system har Forsvaret gjort alt, hvad vi kan, for at informere folk om, at der er skarpskydning i gang, og at der er adgang forbudt. Så placeringen af de nye master og det øgede antal vil hjælpe på udfordringen med, at folk kommer ind, når vi skyder, siger Stig Gunnar Larsen, der er major og chef for Skydesikkerhedselementet ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn.

 

Området deles af Forsvaret og civile

Afspærringsområdet – der udelukkende bliver spærret af, når der er øvelser cirka 200 dage om året - omkranser et permanent afspærret område.

Forsvaret og civile deles derfor om afspærringsområdet ved Oksbøl. Men det er ikke altid, at informationen om, at der er øvelser med skarpskydning, når ud til de civile, der gerne vil færdes i det naturskønne område.

Når der i sommerperioden er øvelse, må vagter cirka 15 gange om dagen bede folk om at gå ud af området. Det er særligt på stranden og ved Blåvand, at folk overser advarslerne, oplyser Stig Gunnar Larsen.

Læs også Bekymrede borgere: Vi bliver spist af med en orientering

Da både Flyvevåbnet, Søværnet og Hæren bruger området til at skyde med skarpt, lukkes der også for sejlads i vandet og lufttrafik over området, når der er øvelse.

De nye advarselsmaster er otte mejer høje. Den røde advarselsballon er 2,5 meter i diameter. Når det er mørkt, bliver advarselsballonen lyst op. Foto: Skydesikkerhedselementet ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

Flere og højere advarselsmaster

I alt skal der opstilles 27 af de otte meter høje master med en rød advarselsballon. Når den røde metalballon, der måler 2,5 meter i diameter, er hejst, må man ikke gå ind i afspærringsområdet. Når den er nede, kan man frit færdes. Om aftenen vil der være lamper, der lyser ballonerne op.

Indtil videre er der sat seks master op, og Forsvaret forventer, at de resterende 21 master er sat op i uge 31. Til den tid vil der være gravet 75 kilometer kabler ned for at forsyne masterne med strøm. Projektet koster 12 millioner kroner.

De nye master erstatter et lignende system. Men de solceller, der driver de gamle seks meter høje master, er slidte, så derfor sættes der altså nye master op. Der bliver både flere af dem, og så bliver de højere.

- Problemet var, at når vi kom hen i de mørke vinterdage, så havde vi problemer med at holde strøm på anlægget, fordi solcellerne ydede for lidt, siger Stig Gunnar Larsen.

Jeg ser det her som en ekstra service til vores besøgende, og service kan man aldrig få for meget af

Rasmus Sømod, seniorkonsulent, Destination Vesterhavet

Der kommer til at være 27 advarselsmaster, der omkranser afspærringsområdet. Foto: Skydesikkerhedselementet ved Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn

Turistorganisation positiv

Hos Destination Vesterhavet er man positiv over for, at Forsvaret sætter de nye advarselsmaster op.

- Hvis Forsvaret mener, at turister har svært ved at følge anvisningerne, så er det fint at opdatere systemet, siger Rasmus Sømod, der er seniorkonsulent ved Destination Vesterhavet.

Han fremhæver, at Forsvaret er en vigtig samarbejdspartner, og derfor arbejder Destination Vesterhavet også på at hjælpe de virksomheder, der lever af turismen, om at informere de besøgende, der ikke er vant til at færdes i området.

- Udlejningsbureauerne og virksomhederne er gode til at informere gæsterne om, når der er øvelser. Vi informerer også vores medlemmer om, hvor de kan finde informationer, så de har mulighed for at informere gæsterne herom, siger Rasmus Sømod.

På Forsvarets hjemmeside kan man finde et kort over området med beskrivelser af, hvad man skal være opmærksom på. Her kan man også læse mere om, hvornår der skydes med skarpt i området.

Mest sete på tvsyd.dk