Forstår frustrationen fra vindmølle-modstandere

Vardes borgmester Erik Buhl forstår godt frustrationen i lokalområdet ved Ulvemosen over, at aktiviteterne ved byggepladserne for stort vindmølle-projekt fortsætter trods Natur- og miljøklagenævnets veto mod opførelsen.

Da Varde kommune modtog meddelelsen om, at Natur- og miljøklagenævnet mandag den 15. september havde underkendt den VVM-undersøgelse, som er udfærdiget i forbindelse med vindmølleprojektet, blev der torsdag den 18. september sendt en standsningsmeddelelse til ejerne af vindmølleprojektet ved Ulvemosen.

I standsningsmeddelelsen fik bygherren en ultimativ frist til fredag den 26. september kl. 12.00 til at stoppe byggeriet og sørge for, at byggepladsen er forsvarligt sikret for mennesker, dyr og natur indtil byrådet har forholdt sig til den videre proces.

- Frustrationen er helt forståelig, når det for de lokale ser ud som om, at byggeriet bare fortsætter, selvom der er givet en standsningsmeddelelse. Det frustrerer også mig, men vi er nødt til at acceptere, at enkelte elementer færdiggøres og sikres, så byggepladsen er sikker at opholde sig ved for dyr og mennesker, indtil byrådet har truffet en afgørelse om sagens videre forløb, siger Erik Buhl (V).

Bent Peter Larsen, Direktør for Plan, kultur og teknik, Varde Kommune oplyser desuden, at projektejerne bag vindmølleprojektet vil blive mødt med en politianmeldelse, hvis ikke standsningsmeddelelsen følges til punkt og prikke.

- Jeg havde helst set, at vi omgående kunne stoppe byggeriet, men hvis byggeriet var blevet stoppet øjeblikkeligt, var der overhængende risiko for, at var blevet dannet kviksand i området. Derudover kunne der opstå søer med rustne metalkonstruktioner gemt under overfladen. Derfor ville det være komplet uansvarligt at forlade byggepladsen med dags varsel. Omvendt vil jeg gerne være krystalklar omkring, at byggeriet naturligvis stoppes som en konsekvens af Natur- og miljøklagenævnets afgørelse. Sådan er vilkårene i et demokrati, siger Bent Peter Larsen.

,