Fund af sjælden muslingeart forsinker omstridt højspændingsledning til Tyskland

Nye miljøundersøgelser og et overraskende fund af en sjælden muslingeart i Varde Å udsætter arbejdet med omstridt højspændingsledning.

400 kilovolt højspændingsledningen fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Varde og videre til grænsen forsinkes nu igen. Forsinkelsen betyder samtidig, at forbindelsen til Tyskland tidligst kan sættes i drift i 2. kvartal i 2024. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse  

Voldsomme borger-protester

Planen om højspændingsledningen har tidligere skabt store protester fra berørte borgere i de kommuner, som masterne skal stå i.

Tilbage i juni i år oplyste Energinet, at anden runde høringer af den kommende 400 kilo-volt forbindelse fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse måtte udskydes. 

Årsagen var en række afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som betød, at ledningsprojekterne skulle undersøges nærmere, så for eksempel krav til anlægsarbejde, hvor beskyttede dyr kunne findes, blev indarbejdet i myndighedernes tilladelser.

Nye feltundersøgelser har resulteret i et overraskende fund af meget sjældne muslinger, de såkaldte flodperlemuslinger, i Varde Å, som den nye elforbindelse efter planen skal krydse med jordkabler, der bores under åen. 

Derfor opstod der i efteråret behov for yderligere undersøgelser og en detaljeret beskrivelse af anlægsarbejdet for krydsning af åen. Det medfører derfor en yderligere forsinkelse af 2. offentlighedsfase for den nordlige strækning mellem Endrup og Idomlund.

Forsinkelse betyder ny tidsplan

Energinet er fortsat i dialog med Miljøstyrelsen for at få lagt sidste hånd på de to miljøkonsekvensrapporter, der skal danne grundlag for projekternes miljøtilladelser.

Forsinkelsen af 2. offentlighedsfase og de otte ugers høring betyder, at de efterfølgende dele af projekterne også bliver forsinket. Energinet forventer at holde informationsmøder som online videomøder. 

Hele anlægsarbejdet løber op i 3,8 milliarder kroner.

Flodperlemuslinger