TV der bevæger dig

Fundamentet til ny vindmøllepark undersøges

Energinet.dk er gået i gang med at kortlægge 200 kvadratkilometer af havbunden ved Horns Rev norvest for Blåvandshuk, hvor en ny park med havvindmøller skal stå.

Ny vindmøllepark er på vej på Horns Rev.

Det engelske specialfartøj MV Aquarius sejler i de næste fire uger i området.

- Vi laver undersøgelserne ved hjælp af lydbølger, som sendes gennem vandet. Herved får vi et billede af såvel havbunden som de geologiske lag ned i ca. 100 meters dybde. Undersøgelserne skal hjælpe de selskaber, som vil byde på at opføre havmøllerne, til at finde det bedste område til havmøllerne, fortæller geolog Stig Berendt Marstal, Energinet.dk.

Den nye havvindmøllepark vil dække 90 kvadratkilometer.

Energinet.dk skal også finde ud af, hvordan strømmen fra Horsn Rev 3 skal komme ind til land.

- Disse undersøgelser bliver udført af et andet fartøj, som kan komme meget tæt på land, og som kan lave boreprøver af havbunden, oplyser Stig Berendt Marstal.

Energinet.dk har af Energistyrelsen fået til opgave at udføre diverse forundersøgelser og at lave VVM (Vurdering af Virkning på Miljøet) forud for, at havmølleparken sendes i udbud.

Undersøgelserne og VVM-redegørelsen skal sikre, at miljøet ikke påvirkes væsentligt og at de selskaber, som byder på koncessionen til den nye havmøllepark, kender vilkårene.

Desuden er det Energinet.dk?s opgave at bygge de anlæg, som forbinder den kommende havmøllepark med el-nettet på land.

Horns Rev 3 bliver på 400 MW. Dermed bliver den større end de eksisterende havmølleparker Horns Rev 1 og Horns Rev 2 tilsammen.

Det forventes, at de første havmøller begynder at producere strøm i løbet af 2017.

Energinets landanlæg skal være klar med udgangen af 2016.