TV der bevæger dig

Glæde hos jægerne: Flere penge til bekæmpelse af mårhunden

Miljø- og fødevareministeren har fordoblet pengepuljen til bekæmpelse af mårhunde til stor glæde for en gruppe jægere ved Varde. De har fået 15.000 kroner til vildtkameraer.

Jæger Jakob Arnbjerg fra Varde er sikker på, at med yderligere ti vildtkameraer så vil det blive nemmere at holde bestanden af mårhunde nede. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Mårhunden er kommet for at blive. Men den hører ikke naturligt hjemme i den danske natur og betragtes som en invasiv art til gene for næsten alle andre dyr i naturen.

Det er fantastisk. Vi i dag fået at vide, vi har fået 15.000 kroner fra puljen, og pengene skal straks bruges til ti vildtkameraer.

Jakob Arnbjerg, fmd., Mårhundegruppen Varde Øst

På 20 år er bestanden gået fra stort set ingen til i dag, hvor der skønnes at være omkring 3.000 primært i Jylland - for nylig er der også fundet mårhunde på Fyn.

Jægere landet over forsøger at holde bestanden nede, og i dag mandag har fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) netop bevilget yderligere 200.000 kroner til bekæmpelse af mårhunden. Noget der glæder Jakob Arnbjerg, der er formand for Mårhundegruppen Varde Øst.

- Det er fantastisk. Vi i dag fået at vide, vi har fået 15.000 kroner fra puljen, og pengene skal straks bruges til ti vildtkameraer, fortæller en glad Jakob Arnbjerg til TV SYD.   

Mårhundegruppen Varde Øst er en sammenslutning af ti jagtforeninger, som den 25. maj i år gik sammen om bekæmpelse af mårhunden. Indtil dato har de fanget 145 mårhunde med hjælp fra 12 vildtkameraer og fælder. Med yderligere ti kameraer forventer Jakob Arnbjerg, de vil få fat i endnu flere mårhunde:

- Mårhundenes døgnrytme som natdyr gør, at vi har behov for vildtkameraerne for at kunne finde dem, så jeg er sikker på, vi med flere kameraer får fat i flere mårhunde. 

Med forøgelsen af puljen til 400.000 kroner har det været muligt at give penge til 47 grupper af jægere, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet på deres hjemmeside.

Mårhunden:

  • Mårhunden stammer fra Østasien. Den blev udsat for mellem 70 og 90 år siden i Sovjetunionen og har  herfra spredt sig til Tyskland.
  • Bestanden i Danmark er formentlig efterkommere af tamme dyr, der er undsluppet fra fangenskab, samt dyr, der er indvandret fra Tyskland.
  • Mårhunden blev første gang registreret i naturen i Danmark i 1980 ved Vejle.
  • Fra 1995 til 2003 blev 25 mårhunde registreret. Siden er antallet steget kraftigt.
  • Mårhunden kan bevæge sig op mod 200 kilometer på land og kan også krydse fjorde på op til ti kilometer.
  • Mårhunden er et altædende rovdyr og spiser alt fra ådsler til krebs, fisk, insekter, små pattedyr og fugle.
  • Mårhunden er på størrelse med en ræv og kan veje op til ti kilo.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.