TV der bevæger dig

Hædret for indsats med et brag

Mandag blev danske soldater i verdens brændpunkter hædret for deres indsats for fædrelandet. I vores landsdel skete det med et brag i Varde.

02:10

soldaterne i udenlandsk tjeneste blev hædret med salut.

1 af 2

Her blev den den internationale flagdag fejret med kanonsalut og parade gennem byen.

Dagen skal vise de udsendte soldater, at danskerne står bag dem og har respekt for deres engagement i verdens krigszoner. Borgmester
Gylling Haahr holdt talen på Torvet i Varde.

Soldaterne blev også hædret i Tønder, hvor borgmester Laurids Rudebeck fortalte om soldaternes vigtighed.
Dagen skal også mindes de soldater, som måtte lade livet.