TV der bevæger dig

Har fjernet 2,4 tons kviksølv og 3,3 tons cyanid

På mandag køres de sidste læs forurenet sand, jord og slam fra grube 3 og 4 i Kærgaard Plantage. Så er der fjernet 2,4 tons kviksølv, 3,3 tons cyanid og 80 tons opløsningsmidler fra giftdepotet.

00:40

Oprydningen er i fuld gang på Kærgård Plantage mellem Henne- og Vejers Strand. Foto: Rune Borre-Jensen

1 af 2

00:36 Luk video
01:42 Luk video

Oprensningen af grube 3 og 4 begyndte i september. De indeholdt ikke så meget kviksølv og cyanid som grube 1 og 2, som er tømt for flere år siden.

Derimod var der store mængder klorerede opløsningsmidler i de to gruber, som altså betragtes som rense i næste uge.

I alt er der kørt 2016 tons forurenet jord og 1.259 tons forurenet slam væk grube 3 og 4. Det er kørt til henholdsvis ATM i Holand og NORD i Nyborg (det tidligere Kommunekemi)

Det skønnes, at der er fjernet 30 tons klorerede opløsningmidler og 51 teons totalkulbrinter fra grube 3 og 4.

De har også indeholdt 350 kg kviksølv og 250 kg cyanid.

De samlede mængder fra de fire gruber løber op i 2400 kg kviksølv, 3.250 kg cyanid, 80 tons klorerede oplsningsmidler og 66 tons totalbrinter.

Se TV SYDs indslag fra september sidste år.

Se også drone-billeder fra området.

 

FAKTA

Kærgård kort fortalt:

- Forureningen i Kærgård er med rette blevet kaldt for en af
Danmarkshistoriens største forureningskatastrofer. Her dumpede det
tidligere Grindsted-værket omkring 350.000 tons giftig spildevand fra
produktionen af vitaminpiller og lægemidler.

- I perioden 1956-1973 kørte tankvogne fra Grindstedværket spildevand
ud i Kærgård Plantage ved Vesterhavet imellem strandene i Vejers og
Henne. Spildevandet stammede fra produktion af vitaminpiller og
lægemidler og blev deponeret i seks såkaldte gruber, der er store
udgravede huller imellem klitterne. I alt skønnes det, at der blev
deponeret 286.000 kubikmeter spildevand.

- Udsivning fra gruberne har forurenet jord, grund- og badevand, og der
blev i 1964 indført badeforbud på en 800 meter lang strækning, som
senere er blevet udvidet til 1.400 meter.

- Kærgård ligger helt uden for skalaen i sammenligningen med andre
syddanske ? og nationale ?
forureningssager. En af de mest typiske forureninger er fra vaskerier,
hvor regionen gennemsnitligt fjerner ca. 100 kg. klorerede
opløsningsmidler. Her er der mindst 215.000 kg. klorerede
opløsningsmidler, hvilket altså svarer til forureningen fra 2.150
renserier. Læg dertil store mængder kulbrinter, benzen, kviksølv, cyanid
og mange andre farlige stoffer fra produktionen af lægemidler.

- Kærgård Klitplantage er EU-habitatsområde og EU
naturbeskyttelsesområde pga. den unikke natur.