I dag kommer fanen til Varde

Hærens Sergentskoles fane kommer i dag officielt til Varde og føres ind på kasernen, hvor den fremover får sit nye hjem.

Efter en uge med travlhed er Varde Kaserne klar til at tage imod det første hold sergentelever, der nu skal uddannes i Varde. Klokken 9.00 føres Sergentskolens fane ind på skolechefens kontor, og samtidig møder de første 130 sergentelever op.

I forbindelse med det seneste forsvarsforlig blev det besluttet at flytte Sergentskolen fra Sønderborg til Varde. Skolen har omkring 100 fastansatte og uddanner 600 sergentelever om året.