TV der bevæger dig

Ingen modelflyveplads i Skovlund

Afslag fra Varde kommune på ansøgning fra modelflypiloter

02:40

1 af 2

Det projekt, der skulle blive himlen for modelflyentusiaster, er aflyst før take-off. Modelflyveklubben "Nuserne" har søgt om tilladelse til at bygge en flyveplads her på marken nord for Skovlund. Men plan- og teknik udvalget i Varde Kommune har sagt nej.

Beboerne i området har gjort indsigelser mod planerne. De frygter både problemer med støj og fly, der falder ned, hvor de ikke skal - til gene for både mennesker og dyr.

Medlemmerne forstår ikke, at de kan genere nogen i det meget øde område.