Jan har ventet på denne dag i over 25 år

Efter 100 år slettes den kunstigt anlagte Holme Kanal. Til gengæld blev den naturlige Holme Å genskabt.

- Om der er en klump i halsen? Der er en klump i halsen og i maven og tårer i øjnene. Der er simpelthen det hele, fordi man har lagt så meget hjerteblod i det her for at få det til at fungere, siger Jan Petersen, ingeniør i Varde Kommunes Naturcenter. 

Han stiftede første gang bekendtskab med projektet i 1993. Holme Å skulle genskabes. Dengang var han elev på Ribe Amt. Senere blev han ansat i Varde kommune og har her arbejdet med det siden.

quote

Det kommer først og fremmest naturen til gavn.

Jan Petersen, ingeniør, Varde Kommune

Så kom der vand i Holme Å, der strækker sig over 40 kilometer og er Danmarks fjerdelængste vandløb. (Foto: Finn Grahndin)
Så kom der vand i Holme Å, der strækker sig over 40 kilometer og er Danmarks fjerdelængste vandløb. (Foto: Finn Grahndin)

Fra el til å

Og i dag var så den store dag. Hvor en gravemaskine tog det ikke første, men SIDSTE spadestik. Den fjernede simpelthen den jord, der blokerede vandet i at løbe ind i Holme Å fra den kunstigt anlagte kanal, der siden 1921 har transporteret vandet herfra til Karlsgårdeværket for dér at producere strøm. 

Det er for længst blevet urentabelt at producere strøm her, men først i 2012 blev Karlsgårdeværket slukket. Mens gravemaskinen åbnede for vandet, så det kunne fosse ind i Holme Å, kørte en bulldozer læssevis af anden jord ned i kanalen og lukkede den på den måde. Nu var el blevet til å. 

Dagens vel nok gladeste mand, Jan Petersen, på gravemaskinen, der fjernede den sidste hindring, så vandet nu flyder ind i Holme Å i stedet for Holme Kanal. (Foto: Finn Grahndin)
Dagens vel nok gladeste mand, Jan Petersen, på gravemaskinen, der fjernede den sidste hindring, så vandet nu flyder ind i Holme Å i stedet for Holme Kanal. (Foto: Finn Grahndin)

Å har fået sin storhed tilbage 

Holme Å er i de 100 år skrumpet ind til cirka en halv meters penge. Men nu er den blevet gravet fri og har fået sin bredde og storhed tilbage med cirka fem meter. Og løber nu lige der, hvor den altid har løbet. Bare meget bedre. 

- Det kommer først og fremmest naturen til gavn. Det gælder hele engområdet, men også laks og den truede snæbel. Holme Å var en gang et særdeles givtigt fiskevand. Men også flodperlemuslingen som har sit eneste levested i Varde Å-systemet, fortæller Jan Petersen. 

Danmarks fjerdestørste vandløb, Holme Å, fik i dag åbnet vejen ud til havet, hvorfra fiskene skal komme. (Kort: Varde Kommune)
Danmarks fjerdestørste vandløb, Holme Å, fik i dag åbnet vejen ud til havet, hvorfra fiskene skal komme. (Kort: Varde Kommune)


Positive landmænd   

Den Danske Naturfond, Aage V. Jensen Fonden, Norlys og Varde Kommune har skudt penge i projektet. 27 mio. kr. i alt. 

Et halvt hundrede lodsejere i området har bakket projektet op. Mange landmænd er skeptiske overfor sådanne naturprojekter, men her har de vendt tommelfingeren opad. Det skyldes både samarbejdet med Varde Kommune, men også det faktum at de ikke skulle ud i at afgive (ret meget) jord til Holme Å-projektet.   

Henrik Søgaard roser Varde kommune for samarbejdet mellem den og lodsejerne. (Foto: Finn Grahndin)
Henrik Søgaard roser Varde kommune for samarbejdet mellem den og lodsejerne. (Foto: Finn Grahndin)


Sindssygt fedt

En af landmændene, Henrik Søgaard, glæder sig til at se Holme Å blive fyldt med vand igen.

- Man tænker lige tilbage på dengang, vi var børn og var i kanalen og samlede grøde op og lavede tømmerflåder...men det er jo slut nu med kanalen, men det her bliver sindssygt fedt, siger han. 

Pladsen omkring det gamle stemmeværk, der nu er sat på land, skal nu omdannes til et anløb for kanoer og et rekreativt område.