TV der bevæger dig

Klar med ny turisme-event

Varde Å Dag bliver navnet på en ny turisme-event, som startes til sommer. Dagen er et led i Vadehavsprojektet, som skal skabe oplevelser i Destination Sydvestjylland.

(foto: Ole Falkenberg)

- Vi har nu afholdt to møder hvor vi ved fælles indsats har skabt så stort ejerskab og opbakning, at vi nu tør tro på realisering af ideen, siger friluftsvejleder Lasse Frøkjær Madsen, der er en af tovholderne på eventen, der koordineres af NaturKulturVarde.

- Så fra at være en idé går vi nu over i en reel planlægning af indholdet på dagen. Og det tyder allerede nu på at der bliver meget at se frem til. Vi er alle enige om, at Varde Å, ådalen og naturen ? som nu er en del af Nationalpark Vadehavet ? er så unik og potentialet så stort, at der er rigeligt til at vi i fællesskab søsætter eventen!

Første gang 10. juni

Den nye event holdes den 10. juni. Baggrunden for ideen om en åens dag er at samle interessenter omkring Varde Ådal til en årlig turismeevent med fokus på natur, kultur og produkter relateret til Varde Å.

En lang række aktører har sagt ja til at medvirke, både private, turist- og formidlingsaktører samt foreninger langs åen ? alle med tilbud om oplevelser og produkter med tilknytning til Varde Å.

- Lige nu arbejder vi ud fra tre geografiske steder: Ho Bugt ? Janderup Ladeplads ? Varde Havn. Der vil blive mange forskellige tilbud de tre steder som vi vil forsøge at ?kæde? sammen med åsejlads med Æ Skiw fra Varde til Janderup og hestevogns-kørsel fra Janderup til Ho Bugt.

For yderligere info: www.vadehavsprojektet.dk

Vadehavsprojektet

Mest sete på tvsyd.dk