Køer holder skoven ren og pæn

I Åle Plantage ved Oksbøl er der skovarbejdere med fire ben, og de gør en stor indsats - helt gratis. Altsammen for at holde skoven ren og pæn, så vi andre har glæde af at gå en tur.

Fortidens synder er årsag til, at der i dag er Galloway-køer i Åle Klitplantage.

Der er masser af lupiner, bornholmsk røn og
såmænd nogle frugttræer. Det er ukrudt, som skov-køerne kan lide.

Galloway-koen er efterhånden sendt på græsning mange steder. På Læsø, Møn, nogle af de sydfynske øer, Rømø, Fanø og altså også i Åle klitplantage.

Lige her var der under anden verdenskrig en tysk militærforlægning, der senere blev lejr for tyske flygtninge. For at skjule barakkerne blev
der fra Tyskland indført 150.000 planter, og de står i dag som ukrudt, for de hører slet ikke til i en dansk skov.

Men så har vi heldigvis skov-køerne. De er hårdføre og kan gå ude hele året. Kun i meget hårde vintre skal de have ekstra foder. Bestanden er
efterhånden på 35 kreaturer.