Kommunalt ansatte slog private entreprenører

De 36 medarbejdere i driftsafdelingen i Varde Kommune slog de private entreprenører, da deres arbejde blev sendt i udbud af kommunen.

Blandt de tre bud kom det bedste fra driftsafdelingen, som står for vedligeholdelse af kommunens veje, parker og offentlige toiletter.

Det betyder, at de 36 ansatte ikke skal skifte firma.

Udbudsrunden giver Varde Kommune en samlet besparelse på 4,2 millioner kroner i kontraktperioden på seks år, hvilket svarer til årlig en effektiviseringsgevinst på godt tre procent.

Arbejdsgange skal rationaliseres, og der kan også ske en nedskæring af arbejdsstyrken.

Dansk Industri har beregnet, at den offentlige sektor i dag kun udsætter en fjerdedel af alle udbudsegnede opgaver for konkurrence.

- Kommuner, regioner og staten kan samlet set reducere udgifterne til de skattefinansierede serviceopgaver med 4,7 milliarder kroner, uden at det går ud over kvaliteten. Kommunerne kan hente godt fire milliarder kroner, hvis omfanget af konkurrence om opgaverne kom op på niveauet i de 10 kommuner, der konkurrenceudsætter flest opgaver, hedder det i analysen fra organisationen.