TV der bevæger dig

Kraftigt faldende børnetal får Varde til at overveje skolelukninger

Fødselstallet i Varde Kommune er faldet med 38 procent fra 2000 til 2015. Det får nu byrådet til at diskutere tre modeller for den fremtidige skole- og børnepasnings-struktur.

Fødselstallet i Varde Kommune er faldet med 38 procent fra 2000 til 2015. Det får nu byrådet til at diskutere tre modeller for den fremtidige skole- og børnepasnings-struktur.

byrådsmødet tirsdag skal politikerne tage stilling til en plan for, hvordan de tre modeller bliver til en færdig fremtidsplan, der kan træde i kraft med skoleårets begyndelse i august 2018.

De tre modeller opererer med lukning af op til otte dagtilbudsafdelinger og syv skoler.

Politikerne i Varde Kommune skal diskutere fremtidens skole- og børnepasnings-struktur med udgangspunkt i, at der skal spares 20 millioner kroner om året. De 10 millioner kroner af disse skal gå til øget kvalitet, mens 10 millioner kroner reserveres vedligehold.

Det faldende børnetal dækker over, at fødselstallet er faldet med 38 procent fra 2000 til 2015. Faldet i antal børn fordeler sig desuden geografisk ujævnt, hvorfor flere dagtilbud og skoler kommer til at mangle børn. 

Det er byrådets hensigt med de tre forskellige oplæg, at de skal belyse forskellige mådfer at opnå besparelsen på de 20 millioner kroner og få flest mulige nuancer drøftet og sat til debat.

Byrådet forventer i februar 2017 at udsende et endeligt strukturforslag, som sendes i formel lovpligtig høring i foråret 2017.

Det endelig strukturforslag ventes vedtaget i maj 2017 og  et eventuelt nyt strukturforslag på skole- og dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft i august 2018.