Landbyer får pedeller

Landsby-pedeller skal gøre det mere attraktivt at bo i landsbyer.  

Nordenskov får en landsby-pedel efter sommer - og en lang række andre kommuner - blandt andet Vejen og Fanø - er i gang med at forberede forsøg med landsby-pedeller.

Pedellen i Nordenskov skal køre skolebus og friske landsbyen op - og en hel masse andet, som endnu ikke ligger fast.

Meningen med landsby-pedeller er at stoppe affolkningen af landdistrikterne.

Pedellerne skal gøre landsbyerne attraktive for bosættere og mere attraktive for dem, der allerede bor der.