Litauere dømt og udvist af Danmark for indbrud og tyveri

Tre mænd fra Litauen i alderen 20 til 29 år bliver udvist, når de har afsonet deres straffe for tyveri og indbrud på Varde-egnen.

De tre mænd blev tilbage i oktober stoppet af politiet med tyvekoster i bilen. Et vidne havde set de tre læsse stjålne genstande ind i bilen fra et gemmested i en skov.

Der var rejst tiltale for fire tilfælde af tyveri og indbrud begået i Varde-området mellem den 1. og 4. oktober 2015. Der var også rejst tiltale for besiddelse af et glatløbet haglgevær under særligt skærpende omstændigheder. Geværet stammede fra et af indbruddene.

Den 20-årige mand blev dømt efter tiltalen og straffet med fængsel i et år og tre måneder. Han blev desuden udvist af Danmark med et indrejseforbud på seks år.

Den 25-årige mand blev idømt fængsel i et år for to indbrud samt besiddelse af haglgeværet.

Den 29-årige blev idømt fire måneders fængsel for hæleri. Han blev frifundet for besiddelse af haglgeværet. Både den 25-årige og 29-årige blev udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Retten lagde ved strafudmålingen bl.a. vægt på, at de tre tiltalte var kommet til Danmark med det formål at begå kriminalitet.

De tiltalte har siddet varetægtsfængslet i sagen siden den 4. oktober 2015 og fortsætter afsoningen, da de modtog dommen.