TV der bevæger dig

Lodsejere kræver kæmpeprojekt stoppet

En række lodsejere kræver at Varde Kommune omgående stopper det millionstore naturgenopretningsprojekt ved Varde Å.

02:23

1 af 2

Årsagen er at ca. 100 hektar enge vil blive forvandlet til sump på grund af ændrede vandløbsforhold - ændringer som ifølge lodsejerne ikke er godkendt af myndighederne.

I dag afvander Ansager Kanal landbrugsarealerne og vandet føres ned i Karlgårde Sø.
Som et led i det store genopretningsprojekt for Varde Å er det planen at vandet fra Ansager Kanal fra på tirsdag skal tilføres Varde Å.

Konsekvensen af den ændring er, at Holme Å i stedet skal føre vandet væk fra markerne. Det har åen imidlertid ikke kapacitet til - ifølge lodsejerne. Resultat: 100 hektar eng vil blive omdannet til en sump.

Lodsejerne er ikke blevet spurgt - de har ikke haft mulighed for at klage over beslutningen, og de er heller ikke blevet tilbudt nogen form for erstatning.

Derfor har de klaget til både Varde Kommune, til Statsforvaltningen - og de har bedt Statsadvokaten undersøge om myndighederne lovligt kan ændre projektet undervejs.

Lodsejerne mener, at ejendomsret og brugsret til deres eget jord bliver krænket.
 

Ansager Kanal blev gravet ud i 40'erne for at levere vand til elproduktion til Karlsgårde Vandkraftværk. Med den beslutning mistede Varde Å 90 procent af sin vandføring.

Men i forbindelse med genopretningen af Varde Å skal Karlsgårde Vandkrafværk lukkes og vandet skal føres tilbage til Varde Å.

Ansager Kanal skal fyldes op og fremover kun være en grøft, der kan afvande de omkringsliggende marker. Men i stedet for at lade grøften munde ud i Karlsgårde Sø - som kanalen har gjort i 65 år - så vil myndighederne nu i stedet køble grøften på Holme Å.

Og det er den beslutning, der nu - ifølge lodsejerne  - truer med at forvandle engene til sump.

Lodsejerne kræver enten erstatning eller at grøften, der fremover skal afløse Ansager Kanal,  fortsætter sit løb til Karslgårde Sø.

Balladen om projektet kommer ubelejligt, fordi miljøministeren på tirsdag skal fejrer at første del af det store projekt nu er ved at være tilendebragt - og det skal hun ved lukke Ansager Kanal og føre vandet tilbage til Varde Å.

Mere kultur