TV der bevæger dig

Mindesten fra Afghanistan til Oksbøl

Hærens mindesten for faldne soldater i Helmand indvies onsdag i Oksbøllejren. Til stede er forsvarsministeren og efterladte til de dræbte.

02:14

Fra indvielsen af mindestenen i Oksbøllejren i dag onsdag.

1 af 2

Forsvaret har hentet den mindesten, der har stået i Camp Bastion i Afghanistan, hjem til Danmark. Hærens Mindesten over faldne i Helmand er opstillet i Oksbøllejren, og den skal nu indvies officielt under overværelse af de efterladte til de dræbte soldater.

Forsvaret har ønsket, at mindestenen blev placeret et sted, hvor mange soldater nemt ville kunne besøge den, og hvor pårørende og efterladte kan besøge mindestenen i fred.

Forsvarsminister Nicolai Wammen, Forsvarschef, general Peter Bartram, Chefen for Hærstaben, generalmajor H.-C. Mathiesen, Chefen for Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, direktør Hans Høyer, chefer fra de dræbte soldaters enheder, medlem af Forsvarsudvalget, kontaktofficererne med flere deltager i mindehøjtideligheden og den efterfølgende reception.

Mindestenen over de faldne danske soldater i Afghanistan indvies onsdag

FAKTA

Hærens mindesten for faldne i Helmand blev sat op i Camp Bastion af DANCON ISAF hold 6.

I alt 38 navne på dræbte soldater er indgraveret i pladerne på mindestenen.

Mindestenen er 233 cm høj fra bund til toppen af korset.

Den er 180 cm på hver af de fire sider i bunden.

Korset er lavet af våbenmekanikere i Camp Bastion ved hjælp af patronhylstre og patronbund fra styrkens infanterikampkøretøjer (IKK) og kampvogne (Leopard2).

Det har altid været planen, at mindestenen skulle tages med hjem til Danmark, når missionen blev afsluttet. Den blev derfor konstrueret, så den kunne flyttes samlet.